O sieti EPAS

Cieľom vzdelávacieho programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) je zvýšiť informovanosť študentov o európskej parlamentnej demokracii, úlohe Európskeho parlamentu a európskych hodnotách. Program ich tiež motivuje k tomu, aby sa aktívne zapájali do demokratických procesov EÚ. Zameriava sa na študentov s rôznym vzdelaním a sociálnym a geografickým pôvodom.

AKTIVITY

Školy vybrané do programu vymenúvajú učiteľov a študentov za tzv. senior, resp. junior ambasádorov. Tí potom zodpovedajú za realizáciu programu. Učitelia majú na starosti vzdelávací aspekt, najmä prípravu hodín venovaných európskej parlamentnej demokracii. Pedagógovia pritom môžu využívať interaktívne vzdelávacie materiály Európskeho parlamentu, ktoré zahŕňajú všeobecné informácie a fakty o EÚ, výcvik demokratických zručností a demokratickej účasti, simulačné hry či kvízy. Od učiteľov a študentov sa napríklad očakáva, že vytvoria informačnú službu EÚ, zorganizujú podujatia pri príležitosti Dňa Európy alebo vytvoria obsah na sociálne médiá. Takisto môžu osloviť poslancov Európskeho parlamentu, ďalších ambasádorov a partnerov alebo sa zapojiť do aktivít vo svojom okolí.

AKREDITÁCIE A ODMENY

Aktivity, ktoré škola zrealizovala, sú na konci každého školského roka predmetom hodnotenia. Po úspešnom ukončení programu sa školám udeľuje titul Ambasádorská škola. Senior a junior ambasádori zase dostanú certifikáty počas slávnostných podujatí organizovaných miestnymi styčnými kanceláriami Európskeho parlamentu. Tie sa často konajú aj za účasti poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov vnútroštátnych a miestnych orgánov a partnerov. Učitelia a študenti môžu tiež dostať možnosť zúčastniť sa na schôdzach v Štrasburgu v rámci projektu Euroscola alebo na iných podujatiach organizovaných Európskym parlamentom v členských štátoch, Bruseli alebo Štrasburgu.

Sledujte nás na Facebooku!