Več o programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

Namen programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je dijake ozaveščati o evropski parlamentarni demokraciji, vlogi Evropskega parlamenta in evropskih vrednotah. Spodbuja jih tudi, da aktivno sodelujejo v demokratičnih procesih EU. Namenjen je dijakom z različnih srednjih šol, ki prihajajo iz različnih okolij in krajev.

DEJAVNOSTI

Izbrane šole med profesorji in dijaki imenujejo mentorje in dijake ambasadorje, ki bodo sodelovali v programu in bili zadolženi za njegovo izvajanje. Profesorji skrbijo za izobraževalni vidik, predvsem za organizacijo izobraževanj o evropski parlamentarni demokraciji. Pomagajo si lahko z interaktivnim izobraževalnim gradivom Evropskega parlamenta, ki vključuje splošne informacije in dejstva o EU, seminarje za izpopolnjevanje demokratičnih veščin in udeležbe, igre vlog v razredu in kvize. Profesorji in dijaki izvajajo dejavnosti, kot je denimo ustanovitev informacijske točke EU, organizacija prireditev ob dnevu Evrope ali priprava vsebin za družbene medije. Pri tem so v stiku s poslanci Evropskega parlamenta, drugimi šolami ambasadorkami in partnerji, sodelujejo pa tudi z lokalnimi skupnostmi.

AKREDITACIJA IN NAGRADE

Dejavnosti, ki jih izvajajo šole, se ob koncu šolskega leta ocenijo. Šole, ki program uspešno opravijo, dobijo potrdilo, da so šole ambasadorke. Mentorji in dijaki ambasadorji pa prejmejo potrdila na slovesni podelitvi, ki jo organizirajo lokalne pisarne Evropskega parlamenta za stike. Na podelitvi so pogosto navzoči poslanci Evropskega parlamenta, pa tudi predstavniki nacionalnih in lokalnih organov ter partnerji. Profesorjem in dijakom se lahko ponudi tudi možnost, da v sklopu programa Euroscola sodelujejo na sejah v Strasbourgu ali drugih prireditvah, ki jih Evropski parlament organizira v državah članicah oziroma Bruslju ali Strasbourgu.

Sledite nam na naši Facebook strani.