Apie programą

Europos Parlamento programos „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (angl. European Parliament Ambassador School Programme (EPAS)) tikslas – išsamiau supažindinti jaunuolius su ES parlamentine demokratija, Europos Parlamento vaidmeniu ir ES vertybėmis. Be to, jaunuoliai raginami aktyviai dalyvauti ES demokratiniuose procesuose. Programa skirta visiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų išsilavinimo, socialinės padėties ir gyvenamosios vietos.

VEIKLA

Už programos įgyvendinimą atsako mokytojai ir mokiniai, kuriuos dalyvauti programoje atrinktos mokyklos paskiria vyresniaisiais ir jaunesniaisiais ambasadoriais. Mokytojai rūpinasi švietimu – visų pirma rengdami pamokas ES parlamentinės demokratijos tema. Pedagogai gali naudotis interaktyvia Europos Parlamento mokomąja medžiaga, apimančia bendro pobūdžio informaciją ir faktus apie ES, mokymus dalyvavimo ir demokratijos įgūdžiams lavinti, klasės vaidmenų žaidimus ir viktorinas. Mokytojų ir mokinių prašoma atlikti tam tikras užduotis: sukurti informacijos apie ES punktą, organizuoti Europos dienos renginius arba parengti socialinei žiniasklaidai skirtą turinį. Jie palaiko ryšį su Europos Parlamento nariais, kitais ambasadoriais ir partneriais bei vykdo veiklą savo bendruomenėse.

AKREDITAVIMAS IR APDOVANOJIMAI

Mokslo metų pabaigoje mokyklų veikla įvertinama. Programą sėkmingai pabaigusios mokyklos gauna Ambasadorių mokyklos vardą, o vyresnieji ir jaunesnieji ambasadoriai – diplomus. Apdovanojimo ceremonijas rengia vietos Europos Parlamento ryšių biuras. Neretai jose dalyvauja Europos Parlamento nariai, nacionalinių ir vietos valdžios institucijų atstovai bei partneriai. Be to, mokytojai ir mokiniai gali būti pakviesti dalyvauti programos Euroscola renginiuose Strasbūre arba kituose renginiuose, kuriuos valstybėse narėse, Briuselyje ar Strasbūre organizuoja Europos Parlamentas.

Sekite mūsų „Facebook“ kanalą!