Teave EPASe kohta

Euroopa Parlamendi partnerkoolide programm (EPAS) loodi selleks, et parandada õpilaste teadmisi Euroopa parlamentaarsest demokraatiast, Euroopa Parlamendi tööst ja Euroopa väärtustest. Lisaks õpetab programm noori ELi demokraatias aktiivselt osalema. Programm on suunatud mis tahes haridusliku, ühiskondliku ja geograafilise taustaga õpilastele.

TEGEVUS

Programmi valitud koolid määravad kindlaks õpetajad ja õpilased, kes asuvad partnerkoolidega seotud tegevust juhtima. Nad nimetatakse vastavalt vanem- ja nooremsaadikuteks. Õpetajad tegelevad haridusliku poolega ja korraldavad peamiselt Euroopa parlamentaarset demokraatiat tutvustavaid tunde. Nende käsutuses on Euroopa Parlamendi interaktiivsed õppematerjalid, sealhulgas Euroopa Liitu tutvustavad ning õpilaste demokraatlikke oskusi ja osalemist edendavad teabematerjalid ja faktiandmed. Samuti kuuluvad õppematerjalide sekka kogu klassile mõeldud rollimängud ja viktoriinid. Õpilastel ja õpetajatel tuleb koos täita mitmesuguseid ülesandeid, näiteks luua ELi infopunkt, korraldada Euroopa päeval üritusi ning luua sisu sotsiaalmeediasse. Tegevuse käigus suheldakse Euroopa Parlamendi liikmete, teiste koolide saadikute ja partnerite ning laiema üldsusega.

AKREDITEERIMINE JA TUNNUSTAMINE

Õppeaasta lõpus hinnatakse kõikide koolide tegevust. Kui programm on edukalt täidetud, nimetatakse kool ametlikult partnerkooliks ning kooli vanem- ja nooremsaadikud saavad kohaliku Euroopa Parlamendi Büroo korraldataval tseremoonial tunnistuse. Enamasti osalevad nendel tseremooniatel ka Euroopa Parlamendi liikmed, riiklike või kohalike ametiasutuste esindajad ja partnerid. Õpetajad ja õpilased võivad saada võimaluse osaleda ka Strasbourgis toimuval Euroscolal või muudel liikmesriikides, Brüsselis või Strasbourgis korraldatavatel Euroopa Parlamendi üritustel.

Jälgi meie Facebooki kanalit!