Om ambassadörsskoleprogrammet

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram syftar till att öka elevernas kunskaper om EU:s parlamentariska demokrati, Europaparlamentets roll och EU:s värdegrund. Syftet är också att uppmuntra eleverna att aktivt delta i EU:s demokratiska processer. Ambassadörsskoleprogrammet riktar sig till elever med olika utbildningsmässig, social och geografisk bakgrund.

AKTIVITETER

De skolor som valts ut till programmet utser ett antal lärare och elever till seniorambassadörer respektive juniorambassadörer. Dessa lärare och elever ansvarar för att genomföra programmet. Lärarna ansvarar för undervisningsdelen, främst genom att hålla lektioner om EU:s parlamentariska demokrati. De kan använda Europaparlamentets interaktiva undervisningsmaterial, som innehåller allmän information och fakta om EU, träningsmaterial om demokratiska färdigheter och demokratisk delaktighet, rollspel och quiz. Lärarna och eleverna genomför olika aktiviteter; till exempel får de skapa en kontaktpunkt – en "EU Info Point" – anordna aktiviteter på Europadagen och skapa innehåll till sociala medier. De har kontakt med Europaparlamentets ledamöter, andra ambassadörer och samverkanspartner, och har en dialog med sina nätverk.

ACKREDITERING OCH UTMÄRKELSER

Vid läsårets slut bedöms de aktiviteter som skolorna har genomfört. Om hela programmet har genomförts certifieras skolan som ambassadörsskola. Senior- och juniorambassadörerna får ta emot intyg i samband med en ceremoni som Europaparlamentets lokala sambandskontor anordnar. Oftast deltar också några ledamöter från Europaparlamentet och representanter från nationella och lokala myndigheter och partner. Både lärare och elever kan också få möjlighet att delta i Euroscolasammanträden i Strasbourg eller andra evenemang som Europaparlamentet anordnar i medlemsstaterna och i Bryssel eller Strasbourg.

Följ oss på Facebook!