Faoi EPAS

Tá sé mar aidhm ag Clár Scoileanna Ambasadóra Pharlaimint na hEorpa (EPAS) feasacht na ndaltaí maidir le daonlathas parlaiminteach na hEorpa, ról Pharlaimint na hEorpa agus luachanna Eorpacha a mhéadú. Spreagann sé dóibh a bheith páirteach i bpróisis dhaonlathacha AE chomh maith. Tá sé dírithe ar dhaltaí a bhfuil cúlraí éagsúla oideachais, sóisialta agus geografacha acu.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

Is iad na scoileanna a roghnaítear chun páirt a ghlacadh sa chlár a cheapann múinteoirí agus daltaí mar Ambasadóirí Sinsearacha agus Sóisearacha agus cuirteari gceannas iad ar a chur chun feidhme. Tugann múinteoirí aire don ghné oideachais, ag eagrú ceachtanna ar dhaonlathas parlaiminteach na hEorpa den chuid is mó. Is féidir le hoideoirí úsáid a bhaint as ábhar oideachais idirghníomhach Pharlaimint na hEorpa lena n-áirítear faisnéis ghinearálta agus fíricí ginearálta faoin Aontas Eorpach, oiliúint maidir le scileanna daonlathacha agus rannpháirtíocht, cluichí rólimeartha don rang agus tráthanna na gceist . Iarrtar ar mhúinteoirí agus ar dhaltaí gníomhaíochtaí a dhéanamh amhail Pointe Eolais AE a chruthú, imeachtaí Lá na hEorpa a eagrú nó ábhar do na meáin shóisialta a chruthú. Bíonn siad i dteagmháil le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa, le hAmbasadóirí agus comhpháirtithe eile, mar aon lena bpobail féin.

CREIDIÚNÚ AGUS DUAISEANNA

Ag deireadh gach scoilbhliana, déantar measúnú ar na gníomhaíochtaí atá déanta ag na scoileanna. Nuair a chuirtear an clár i gcrích go rathúil, déantar scoileanna a dheimhniú mar Scoil Ambasadóra, agus faigheann a nAmbasadóirí Sinsearacha agus Sóisearacha teastais i searmanais arna n-eagrú ag Oifigí Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa, rud a tharlaíonn go han-mhinic i agus Feisirí de Pharlaimint na hEorpa, údaráis náisiúnta agus áitiúla agus comhpháirtithe i láthair. Féadfar deis a thabhairt do mhúinteoirí agus do dhaltaí páirt a ghlacadh i seisiúin Euroscola in Strasbourg nó in imeachtaí eile arna n-eagrú ag Parlaimint na hEorpa sna Ballstáit agus sa Bhruiséil nó in Strasbourg.

Lean ár gcainéal Facebook!