Om EPAS

Programmet Europa-Parlamentets Ambassadørskole (EPAS) sigter mod at øge elevernes bevidsthed om det europæiske parlamentariske demokrati, Europa-Parlamentets rolle og europæiske værdier. Det ansporer dem også til aktivt at tage del i EU's demokratiske processer. Det er rettet mod elever med forskellig uddannelsesmæssig, social og geografisk baggrund.

AKTIVITETER

Lærere og elever udpeges som senior- og juniorambassadører af de skoler, der udvælges til at deltage i programmet, og står for dets gennemførelse. Lærerne tager sig af det undervisningsmæssige aspekt, navnlig ved at organisere undervisning om det europæiske parlamentariske demokrati. Underviserne kan bruge Europa-Parlamentets interaktive undervisningsmateriale, som omfatter generel information og fakta om EU, undervisning i demokratiske færdigheder og deltagelse, rollespil og quizzer til brug i skoleklasser. Lærerne og eleverne bliver bedt om at gennemføre aktiviteter som f.eks. at oprette en EU-informationsstand, organisere arrangementer til Europadagen eller skabe indhold til sociale medier. De samarbejder med medlemmer af Europa-Parlamentet, andre ambassadører og partnere og går i dialog med deres lokalsamfund.

AKKREDITERINGER OG BELØNNINGER

Ved udgangen af hvert skoleår evalueres skolens aktiviteter. Hvis programmet gennemføres på vellykket vis, får skolen officiel titel som ambassadørskole, og deres senior- og juniorambassadører får tildelt diplomer ved ceremonier, der arrangeres af det lokale Europa-Parlamentets Forbindelseskontor, ofte med deltagelse af medlemmer af Europa-Parlamentet, nationale og lokale myndigheder og partnere. Lærere og elever kan også få mulighed for at deltage i Euroscola-møder i Strasbourg eller andre arrangementer, der organiseres af Europa-Parlamentet i medlemsstaterne og i Bruxelles eller Strasbourg.

Følg vores Facebook-kanal!