FINANȚARE

Cauți un grant pentru a-ți dezvolta proiectul sau pentru a participa la evenimentele noastre? Află ce-ți poate oferi Parlamentului European și începe să-ți planifici următoarea aventură europeană!

 1. Cum pot să-mi depun candidatura?
  • Contribuie la program și organizează un atelier sau o reprezentație artistică în timpul EYE. Cele mai bune propuneri vor primi sprijin financiar pentru a participa la eveniment.
  • Vino la EYE în calitate de participant. Cele mai bune propuneri vor primi sprijin financiar pentru a participa la eveniment. Se acordă prioritate tinerilor care provin din medii defavorizate, din zonele rurale și îndepărtate și tinerilor cu dizabilități.

  Periodicitate: din doi în doi ani.
  Valoarea contribuției financiare: 60 EUR pentru costurile de cazare, 40 EUR pentru hrană și 4,5 eurocenți/km parcurs (dus-întors) de persoană.
  Eligibilitate: de contribuțiile financiare pot beneficia grupuri de minimum 10 și de maximum 20 de persoane. Persoanele fizice sau grupurile mai mici de 10 persoane nu sunt eligibile.

 2. Cum pot să-mi depun candidatura?
  • Pentru a participa la Euroscola, trebuie să participi la un proces de selecție care are loc în diferite țări ale Uniunii în perioade diferite. Dacă tu sau grupul tău câștigați, sunteți eligibili să beneficiați de sprijin financiar pentru a vă ajuta să participați la evenimentul Euroscola de la Strasbourg.
  • Biroul de legătură al Parlamentului European (EPLO) din țara ta îți va pune la dispoziție regulile concursului, deoarece acestea diferă de la o țară la alta. Dacă provii dintr-o țară care candidează să adere la Uniunea Europeană, te rugăm să ne contactezi direct.

  Periodicitate: au loc anual 20-22 de evenimente Euroscola. au loc anual 1-2 selecții în fiecare țară.
  Valoarea contribuției financiare: &60 EUR sumă fixă (forfetară) pentru costurile de cazare, maximum 40 EUR sumă forfetară pentru hrană și 9 eurocenți/ km parcurs (dus-întors) de persoană dacă a existat un proces de selecție, 4,5 eurocenți dacă nu a avut loc o selecție.
  Eligibilitate: de contribuțiile financiare pot beneficia grupuri alcătuite din maximum 24 de elevi + 2 cadre didactice din fiecare țară (cu excepția elevilor cu dizabilități, care pot veni cu un însoțitor, care va beneficia, de asemenea, de contribuția financiară).

 3. Cum pot să-mi depun candidatura?
  • Seminariile europene pentru tineret nu pot avea loc în prezent la fața locului din cauza pandemiei de COVID-19. Vom lansa un apel la candidaturi online pe site-ul dedicat vizitatorilor al Parlamentului European de îndată ce vom putea relua activitățile pentru vizitatori la Bruxelles. Cererile de informații referitoare atât la seminariile europene pentru tineret organizate cu prezență fizică, cât și la cele online se trimit la adresa eys@europarl.europa.eu

  Periodicitate: 10 seminarii la fața locului pe an sau 10-20 seminarii online pe an.
  Valoarea contribuției financiare: pentru seminariile la fața locului: 60 EUR sumă fixă (forfetară) pentru costurile de cazare, 40 EUR sumă forfetară pentru hrană și 4,5 eurocenți/km parcurs (dus-întors) de persoană.
  Eligibilitate: de contribuțiile financiare pot beneficia grupuri de 10-30 de persoane. Persoanele fizice și grupurile de mai puțin de 10 persoane nu sunt eligibile.

 4. Cum pot să-mi depun candidatura?
  • Parlamentul European publică din doi în doi ani o cerere de propuneri pentru granturile destinate tinerilor. Cu această ocazie, societatea civilă și organizațiile de tineret pot supune evaluării proiecte de comunicare. Temele și prioritățile sunt definite pentru fiecare cerere de propuneri. În general, ele urmăresc prioritățile de comunicare ale Parlamentului, cum ar fi: Conferința privind viitorul Europei, alegerile europene etc.
  Cererile de propuneri se publică la adresa: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/ro/grants/media-and-events

  Periodicitate: din doi în doi ani. Înaintea alegerilor europene pot fi publicate cereri speciale.
  Valoarea contribuției financiare: Fiecare organizație de tineret estimează bugetul total necesar proiectului propus. Un procent din acesta va fi finanțat de Parlamentul European. Comisia de evaluare, formată din membri ai personalului Parlamentului, decide dacă va contribui financiar la proiect și cu ce sumă.
  Eligibilitate: vor fi selectate proiectele cel mai bine clasate. Se va urmări un echilibru geografic și un echilibru al tipurilor de organizații (naționale/locale și paneuropene) care depun proiectele.

 5. Cum pot să-mi depun candidatura?
  Pentru a participa la Premiul Charlemagne pentru tineri, este necesar:
  • să ai un proiect european pe care dorești să îl înscrii la concurs;
  • să ai vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani;
  • să fii rezident(ă) al(a) unei țări a Uniunii Europene.
    Poți depune proiectul fie în numele tău, fie în numele unei organizații sau al unui grup de tineri. Prima rundă constă într-o selecție națională, urmată de o a doua rundă în care proiectele câștigătoare din fiecare țară a Uniunii concurează între ele. Trei finaliști sunt invitați apoi la ceremonia de decernare a premiilor de la Aachen, unde este anunțat câștigătorul. Pentru informații suplimentare, consultă site-ul Premiului Charlemagne pentru tineri.

  Periodicitate: o dată pe an.
  Valoarea contribuției financiare: Locul întâi: 7 500 EUR. Locul doi: 5 000 EUR. Locul trei: 2 500 EUR. Cei trei finaliști vor fi invitați la ceremonia de decernare a premiilor de la Aachen, precum și la sediul Parlamentului European de la Bruxelles sau Strasbourg.
  Eligibilitate: poate candida orice proiect care promovează cooperarea și înțelegerea în Europa și la nivel internațional și care este organizat de persoane cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani și originare dintr-o țară membră a Uniunii Europene.

   

 6. * Cum mă pot înscrie? Parlamentul European publică din doi în doi ani o „cerere de propuneri pentru granturi”. Organizațiile non-profit pot să se înscrie și să trimită o propunere în care explică cum ar dori să organizeze un eveniment EYE local în orașul lor. Obiectivul apelului este de a organiza în cursul unui weekend două evenimente locale EYE, prin două organizații diferite, în două țări membre ale Uniunii diferite. Proiectele transfrontaliere sunt încurajate.  
  Cererea de propuneri este publicată aici: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/ro/grants/media-and-events

  * Frecvență? Din doi în doi ani.

  * Buget și criterii de atribuire? Bugetul cumulat disponibil pentru această cerere de propuneri este de 220 000 EUR pentru cele două proiecte. Bugetul maxim prevăzut per proiect este de 110 000 EUR, dar pot fi propuse/selectate și propuneri care solicită alte sume. Într-o primă fază, vom verifica dacă propunerile respectă cerințele formale (admisibilitate și eligibilitate). Propunerile considerate admisibile și eligibile vor fi evaluate de o comisie de evaluare pentru a constata dacă respectă cerințele de capacitate operațională și celelalte criterii, iar apoi vor fi clasificate în funcție de punctajul pe care l-au obținut la criteriul „calitate”.

  * Sunt eligibil? Prin această cerere sunt sprijinite acțiuni cu un singur beneficiar. 
  Candidații sunt eligibili să obțină un grant dacă pot demonstra că sunt: o organizație non-profit; o persoană juridică de drept privat înființată și înregistrată ca persoană juridică de cel puțin trei ani la momentul la care întocmește cererea; o persoană juridică cu sediul într-una dintre țările membre ale Uniunii Europene; o persoană juridică neafiliată politic.

  Află mai multe despre evenimentele EYE locale