Par programmu

Programmas “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” mērķis ir vairot skolēnu zināšanas par Eiropas parlamentāro demokrātiju, Eiropas Parlamenta lomu un Eiropas vērtībām. Programma arī dod viņiem iespēju aktīvi piedalīties ES demokrātiskajos procesos. Tajā var piedalīties skolēni ar visdažādāko izglītības, sociālo un ģeogrāfisko izcelsmi.

PASĀKUMI

Skolas, kas izvēlētas dalībai programmā un ir atbildīgas par tās īstenošanu, ieceļ skolotājus un skolēnus par vecākajiem un jaunākajiem vēstniekiem. Skolotāji rūpējas par pasākumu izglītojošo aspektu, galvenokārt organizējot mācības par Eiropas parlamentāro demokrātiju. Pedagogi var izmantot Eiropas Parlamenta interaktīvos mācību materiālus, kuros sniegta vispārīga informācija un fakti par ES, apmācību par demokrātijas prasmēm un līdzdalību, kā arī lomu spēles klasē un viktorīnas. Skolotāji un skolēni tiek aicināti īstenot dažādas nodarbes, piemēram, izveidot ES informācijas punktu, organizēt Eiropas dienas pasākumus vai izstrādāt sociālo mediju saturu. Viņi sazinās ar Eiropas Parlamenta deputātiem, citiem šīs programmas vēstniekiem un partneriem un sadarbojas ar savām kopienām.

AKREDITĀCIJA UN APBALVOJUMI

Katra mācību gada beigās tiek izvērtēts skolu paveiktais. Pēc veiksmīgas programmas pabeigšanas skolas tiek sertificētas kā Vēstnieku skolas, savukārt vecākie un jaunākie vēstnieki saņem atestātus, kas tiek pasniegti Eiropas Parlamenta vietējo biroju rīkotās ceremonijās. Tajās ļoti bieži piedalās arī Eiropas Parlamenta deputāti, valsts un pašvaldību iestādes un partneri. Turklāt skolotāji un skolēni var tikt uzaicināti piedalīties programmas “Euroscola” sesijās Strasbūrā vai citos pasākumos, ko Eiropas Parlaments rīko dalībvalstīs un Briselē vai Strasbūrā.

Seko mums Facebook!