Om Karlspriset för ungdomar

Europeiska Karlspriset för ungdomar delas ut till ungdomsprojekt som stöder demokratin i Europa och främjar samarbete och förståelse både i Europa och internationellt. Med priset uppmärksammas det dagliga arbete som unga runt om i Europa gör för att stärka den gemensamma känslan av europeisk identitet, samtidigt som deras aktiva deltagande i Europas utveckling främjas.

Priset instiftades 2008 och delas ut varje år av Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.

För att vara med och tävla om Karlspriset för ungdomar måste du

  • ha ett europeiskt projekt som du vill ansöka med,
  • vara mellan 16 och 30 år,
  • bo i en av EU:s medlemsstater - Du kan antingen lämna in ett projekt som individuell sökande eller som företrädare för en ungdomsorganisation eller en grupp ungdomar.

Alla inlämnade projekt kommer först att utvärderas av en nationell jury i den medlemsstat där projektet hör hemma. Juryn väljer ut en vinnare. Av dessa 27 nationella vinnande projekt kommer de tre bästa europeiska projekten att väljas ut av den europeiska juryn. Pristagarna kan vinna upp till 7 500 EUR i prispengar för sina projekt.

About the Charlemagne Youth Prize