Läranderesurser

Europaparlamentet erbjuder olika resurser som hjälper dig att föra EU närmare dina elever på ett interaktivt sätt. Här hittar du aktiva lektioner, temamoduler, pedagogiska verktygslådor och audiovisuellt material för att diskutera relevanta EU-frågor, skapa debatt och arbeta med dina elever på ett lekfullt sätt.

  1. Undervisningsverktyget ”Europe@school – Aktiva lektioner om Europeiska unionen” innehåller sju fristående moduler, som kan användas separat, och en lärarhandledning som hjälper dig att genomföra interaktiva aktiviteter i ditt klassrum. Verktyget är ett stöd i undervisningen om EU, dess medlemsstater, historia och värden och om hur EU påverkar vårt dagliga liv. Det innehåller också en modul om mediekompetens och desinformation. Metoden ”lära genom lek” används och frågesporter, rollspel och interaktiva övningar ingår. Det passar perfekt för elever på högstadiet, gymnasiet och i yrkesskola.

  2. Vet du inte riktigt hur du ska koppla ihop din undervisning i europeisk historia med vår samtid? Europeiska historiens hus har tagit fram undervisningsmaterial för dig och dina elever. Vare sig du befinner dig i klassrummet, hemma eller i någon annan undervisningsmiljö kan du fördjupa dig i viktiga ämnen som är lika relevanta i dag som de var förr i tiden. Om du besöker museet kommer du dessutom att upptäcka mer om dessa frågor.
  3. "Läs de inspirerande berättelserna från Europaparlamentets Sacharovpristagare – de har ägnat sitt liv åt att försvara de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen. Bland dem finns Malala Yousafzai, 2013 års pristagare, som bara var elva år när hon startade sin kampanj för rätten till utbildning i Pakistan. Dissidenter, politiska ledare, journalister, advokater, aktivister i det civila samhället, författare, minoritetsledare, fredsaktivister och filmskapare är bara några exempel på de inspirerande personer som har tilldelats priset. Genom Sacharovpriset för tankefrihet, EU:s viktigaste utmärkelse för att hylla insatser för de mänskliga rättigheterna, och Sacharovgemenskapen stöder EU pristagarna i deras ansträngningar att försvara sin sak. I Sacharovprisets bibliotek finns publikationer, audiovisuellt material, affischer och filmer som du kan utgå ifrån när du diskuterar mänskliga rättigheter med dina elever."
  4. Ledamöterna av Europaparlamentet har sitt huvudkontor i Bryssel. Ett besök i plenisalen är ett mycket bra sätt att uppleva den spännande atmosfär som präglar världens största transnationella parlament och att få veta mer om dess befogenheter och roll. Plenisalen har plats för alla 705 ledamöter. Under plenarsammanträdena är det här som de största och viktigaste debatterna i Europaparlamentet äger rum. Många historiska omröstningar har också utspelat sig här. Ladda ned Europaparlamentets multimedieguide och besök plenisalen i din egen takt. Du får en tur genom vad som kan kallas Europaparlamentets hjärta, några ord från Europaparlamentets talman, du får se själva plenisalen och höra tolkar och vaktmästare berätta.
  5. Hur påverkar EU din vardag? Vilka EU-initiativ finns det i din by, stad och region? Här förklarar man på ett kort och enkelt sätt vad EU gör för enskilda individer!
  6. Lär dig mer om hur Europaparlamentet påverkar EU:s institutioner och politik. Dessa faktablad ger dig en inblick i ämnen såsom ekonomi, tillväxt, grundläggande rättigheter och EU:s yttre förbindelser.
  7. Ajută-ți elevii să afle cum funcționează Uniunea Europeană folosind materiale create de diverse instituții ale Uniunii Europene și de alte organisme guvernamentale și neguvernamentale. Descoperă surse de inspirație pentru lecțiile tale și oportunități de colaborare în rețea cu alte școli și cu profesori din întreaga Uniune!