OM AMBASSADÖRSSKOLEPROGRAMMET

Lär dig mer om EU:s parlamentariska demokrati, anordna och delta i praktiska aktiviteter som rör EU och ha en dialog med ditt nätverk och Europaparlamentets ledamöter. Det här innehåller programmet.

Läs mer

AMBASSADÖRSSKOLENÄTVERKET

Hitta skolor som redan är med i programmet, både i ditt eget land och i övriga EU. Tillsammans kan ni arbeta för att främja EU:s parlamentariska demokrati, utbyta erfarenheter och ha en dialog med era nätverk.

Sök ambassadörsskolor

UNDERVISNINGSMATERIAL

Allt du behöver veta om EU: medlemsstater, historia, värdegrund och hur EU påverkar oss i vardagen. Läs mer om falska nyheter, testa dina kunskaper i onlinequizet och prova på att vara ledamot i Europaparlamentet.

Utforska undervisningsmaterialet

Talman Metsolas meddelande till ambassadörsskolenätverket

Europaparlamentets talman Roberta Metsola riktar ett meddelande till alla lärare och elever som deltar i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram. Programmet utgör en länk mellan EU och dess invånare samtidigt som den parlamentariska demokratin stärks och ungdomarna blir mer engagerade

Följ oss på Facebook!