Vanliga frågor om Karlspriset för ungdomar

 1. Vi söker projekt som främjar europeisk och internationell förståelse, främjar en gemensam känsla av europeisk identitet och europeisk integration, uppmuntrar andra ungdomar i Europa att engagera sig i vår demokrati, ger praktiska exempel på européer som lever tillsammans som en gemenskap.

  Du kan utforma ditt projekt som du vill. Det kan till exempel vara inriktat på anordnandet av olika ungdomsevenemang såsom (men inte begränsat till) ungdomsutbyten, simuleringsspel, politiska ungdomsfestivaler, utställningar, kurser, onlineprojekt eller liknande.

  För projekt som inte uppfyller kraven, se frågan: Jag vet inte om mitt projekt passar i den här tävlingen. Hur kan jag få veta det?

 2. Följande projekt uppfyller inte kraven för Europeiska Karlspriset för ungdomar:

  a. Projekt som befinner sig i planeringsstadiet eller i början av genomförandet och för vilka det i början av ansökningsförfarandet inte finns några resultat.

  b. Projekt som lämnas in av personer som arbetar inom EU:s institutioner eller stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.

  c. Akademiska avhandlingar och publikationer.

  d. Projekt som redan tilldelats ett pris av en EU-institution, ett EU-organ, ett EU-kontor eller en EU-byrå.

  e. De tre europeiska vinnarna av Europeiska Karlspriset för ungdomar under tidigare år.

  f. Verksamhet vars huvudsakliga mål är att tjäna pengar.

  g. Verksamhet som bedrivs av statliga organisationer. Om du eller ditt projekt ingår i en eller flera av dessa kategorier kommer projektet inte att kunna vinna priset.

 3. Ja. Tänk dock på att projektet ska ha pågått under tillräckligt lång tid för att juryn ska kunna utvärdera resultaten. Om ditt projekt precis har inletts eller om det fortfarande bara är en idé är det bättre att vänta till nästa års tävling.

 4. Nej. Har du fler än ett projekt kan du skicka in hur många du vill av dem. Tänk bara på att skicka in varje projekt för sig. Ett och samma projekt kan inte skickas in i flera länder.

 5. För att lämna in ditt projekt går du till det elektroniska ansökningsformuläret.

  Du kan fylla i ansökan på vilket EU-språk som helst och ladda upp dokument och bilder som illustrerar ditt projekt.

 6. 12 februari 2024 (kl. 23:59:59 CET).

 7. Det bestämmer projektets deltagare. Det kan t.ex. vara projektgruppens ledare, en programchef, en kommunikationsansvarig eller en vanlig projektdeltagare. Tänk på att den sökande måste vara bosatt i en EU-medlemsstat och vara mellan 16 och 30 år för att kunna vara med i tävlingen.

 8. Ansökningsformuläret finns på alla EU-språk.

 9. Om projektet äger rum i endast en medlemsstat ska du lämna in det i den medlemsstaten.

  När det gäller transnationella projekt (som genomförs i mer än en medlemsstat eller med deltagare från flera medlemsstater) ska projektet lämnas in i den medlemsstat som har närmast anknytning till projektet. Det bestämmer den sökande.  Du kan inte skicka in ditt projekt i mer än ett EU-land.

 10. Ja. Projekt som inte hör till de tre slutliga vinnarna av tidigare års priser kan lämnas in igen. Eftersom priset delas ut varje år kan du däremot inte lämna in ett nytt projekt som var färdigt redan för ett år sedan och uppfyllde kraven för förra årets pris. För att delta i årets pris måste det vara ett nytt projekt som genomförts under det gångna året.

 11. Nej. Vi föreslår att du förbereder din ansökan offline med de nödvändiga uppgifterna, som du sedan kopierar till ansökningsformuläret online.

 12. Ja. Din ansökan måste göras vid ett enda tillfälle, eftersom det inte går att spara ansökan och sedan fortsätta med den vid ett senare tillfälle. Vi föreslår att du förbereder din ansökan offline med de nödvändiga uppgifterna, som du sedan kopierar till ansökningsformuläret online.

 13. En av beskrivningarna är en kort sammanfattning av ditt projekt. Den bör vara på engelska, franska eller tyska, eftersom Karlsprisets sekretariat då kan hänvisa till den i framtida kommunikation om ditt projekt.

  Den fullständiga projektbeskrivningen får skrivas på vilket officiellt EU-språk som helst. Denna beskrivning kommer att användas för att utvärdera projektet, så i den bör det framgå på vilket sätt ditt projekt främjar europeisk och internationell förståelse, främjar en gemensam känsla av europeisk identitet och europeisk integration, uppmuntrar andra ungdomar i Europa att engagera sig i vår demokrati, ger praktiska exempel på européer som lever tillsammans som en gemenskap. Juryn kommer också att utvärdera hur väl dessa kriterier har uppfyllts samt projektets kreativitet och originalitet.

  I den långa beskrivningen anger du följande:

  • Hur ditt projekt uppfyller målen för priset.
  • Projektets allmänna och specifika mål och hur de ska uppnås/har uppnåtts.
  • Projektets målgrupp.
  • Projektets resultat (förväntade eller redan uppnådda).
  • Hur du tänker sprida information om projektet.
  • Hur du tänker mäta projektets framgång.
  • Hur många personer som deltog i projektet och hur många det vänder sig till.
 14. Nationella juryer bestående av ledamöter av Europaparlamentet och företrädare för nationella ungdomsorganisationer kommer att besluta om de nationella vinnarna i alla medlemsstater inom en månad efter den sista inlämningsdagen. I samband med detta kommer även vinnarna att kontaktas och informeras om de nästa stegen.


  Därefter kommer den europeiska juryn att samlas för att välja ut tre europeiska vinnare bland de 27 nationella vinnarna. Vinnarna kommer att tillkännages under prisceremonin i Aachen.

 15. De nationella vinnarna tillkännages av Europaparlamentets kontor i EU-länderna. Därefter kommer enheten för ungdomsverksamhet att kontakta alla nationella vinnare för att ge mer info.

  En företrädare per projekt kommer att bjudas in till vinnarveckan i Aachen där alla företrädare kan träffa varandra, men även tidigare europeiska pristagare. Kostnaderna för att delta i evenemanget står Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen för. Alla projektföreträdare får också ett certifikat från Europaparlamentets talman och ordföranden för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.

  Alla nationella vinnare uppmanas att hålla kontakten med Europaparlamentet och Aachenstiftelsen och kommer eventuellt att bjudas in till framtida ungdomsevenemang.

 16. Av de 27 nationella vinnarna väljer den europeiska juryn ut tre europeiska vinnare. Dessa tre presenteras vid prisceremonin i Aachen, dit alla nationella vinnare kommer att bjudas in.

  Priset till de europeiska vinnarna är det här:
  • Ettan får 7 500 euro, tvåan 5 000 och trean 2 500.
  • Som en del av priset bjuds de tre pristagarna in till Europaparlamentet i Bryssel eller Strasbourg för att presentera sina projekt.
  • Som en del av priset får de tre pristagarna chansen att göra en Schumanpraktik på Europaparlamentet. Mer info om detta hittar du under den här frågan: Vilka regler gäller för en Schumanpraktik för de europeiska vinnarna?

 17. En representant för var och en av de tre europeiska pristagarna erbjuds en Schuman-praktik i Europaparlamentet. En representant som utses att göra praktik bör ingå i det vinnande projektets kärntrupp och uppfylla alla ansökningsvillkor för praktikprogrammet. Praktiken inleds antingen den 1 oktober eller den 1 mars under de 12 månader som följer på prisutdelningen. De nationella vinnande projekten får direkt information om denna möjlighet före prisceremonin.

 18. Skicka dina frågor om ansökningsprocessen på engelska, franska eller tyska per e-post till youth@ep.europa.eu(Integritetspolicy)

frequently-asked-questions