Aktiva lektioner om Europeiska Unionen

Utbildningsverktyget ”Europe@school – Aktiva lektioner om Europeiska Unionen” består av en lärarhandledning och sju självständiga moduler: Varje modul innehåller handledning och material som kan stötta pedagoger i undervisningen i olika EU-frågor.

  1. Frågesporten har tolv flervalsfrågor. Den kan göras i en klass eller med hela skolan. Antalet deltagare är obegränsat. Beräknad tid: 15 minuter

  2. Syftet är att bekanta sig med EU-länderna. Eleverna arbetar i lag för att knäcka koden så snabbt som möjligt. Övningen syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet att ta reda på vilka länder som är med i EU. Beräknad tid: 40 minuter

  3. Det här spelet handlar om hur eleverna möter EU i sitt dagliga liv, med några konkreta exempel på EU-lagstiftning. Det är en utslagstävling där eleverna för varje exempel ska välja om de tror att det handlar om EU-regler eller inte. Beräknad tid: 20 minuter

  4. Den här modulen börjar med ett spel där man ska samla fyrtal för att upptäcka EU:s värden och se några konkreta exempel på hur EU omsätter de här värdena i praktiken. Eleverna får sen fundera över värdena och analysera dem på egen hand. Till sist kan eleverna öva sin demokratiska kompetens genom en debattövning. Det finns 16 påståenden att välja mellan. Beräknad tid: 30 minuter + 10 minuter per påstående

  5. I det här rollspelet får eleverna prova på hur det är att vara Europaparlamentariker. I en eller två timmar omvandlas klassrummet till Europaparlamentet, och eleverna får diskutera hur de skulle ta itu med några aktuella EU-frågor, till exempel global uppvärmning, tobaksregler och en EU-armé.

  6. Den här lektionen innehåller en övning där eleverna får lära sig att känna igen manipulativt innehåll och diskutera hur man kan undvika att bli lurad. Det är en mix av gruppövningar och presentationer. Lektionen innehåller också tips på spel och var man kan hitta mer information om ämnet, samt en lista på europeiska organisationer som sysslar med faktagranskning.

  7. Handledningen beskriver konceptet, med moduler och aktiva metoder, och dess pedagogiska principer. Det finns också en lista med fler undervisningsresurser.