FINANSIERING

Skulle du vilja ha bidrag för att utveckla ditt projekt eller delta i våra evenemang? Se vad Europaparlamentet har att erbjuda och börja planera för ditt nästa europeiska äventyr!

 1. Hur ansöker jag?
  • Bli programbidragsgivare och anordna en workshop eller ett artistframträdande i samband med EYE. De bästa förslagen får ekonomiskt stöd för att delta i evenemanget.
  • Kom till EYE som deltagare. De bästa förslagen får ekonomiskt stöd för att delta i evenemanget. Ungdomar från missgynnade miljöer, landsbygdsområden och avlägsna områden samt personer med funktionsnedsättning prioriteras.

  Hur ofta anordnas EYE? Vartannat år.
  Sponsring: 60 euro för hotellkostnader, 40 euro för mat och 4,5 cent per kilometer som tillryggaläggs (dit och tillbaka) per person.
  Kan jag få sponsring? Grupper på minst 10 och högst 20 personer kan få sponsring. Enskilda personer eller grupper på mindre än 10 personer kan inte få sponsring.

 2. Hur ansöker jag?
  • För att delta i Euroscola måste du delta i en urvalsprocess som äger rum i olika EU-länder vid olika tidpunkter. Om du eller din grupp väljs ut har du rätt till ekonomiskt stöd för att delta i Euroscola-evenemanget i Strasbourg.
  • Du får reglerna för tävlingen från Europaparlamentets förbindelsekontor i ditt land, eftersom de skiljer sig åt mellan länderna. Om du kommer från ett kandidatland, kontakta oss direkt.

  Hur ofta anordnas Euroscola?: 20–22 Euroscola-evenemang äger rum varje år. 1–2 urvalsevenemang äger rum varje år.
  Sponsring: &60 euro som en klumpsumma för hotellkostnader, upp till 40 euro för mat, och 9 cent per km (dit och tillbaka) per person om det förekom en tävling, 4,5 cent om det inte förekom någon tävling.
  Villkor för sponsring: Sponsring kan ges till grupper på upp till 24 studenter + 2 lärare per land (med undantag för elever med funktionsnedsättning, som får ha en medföljande person som också sponsras).

 3. Hur ansöker jag?
  • På grund av covid-19-pandemin hålls just nu inga Europeiska ungdomsseminarier på plats. Så snart vi kan återuppta den fysiska besöksverksamheten i Bryssel kommer vi att utlysa en elektronisk ansökningsomgång på Europaparlamentets besökswebbplats. Frågor om seminarierna online och på plats kan skickas till eys@europarl.europa.eu

  Hur ofta anordnas ungdomsseminarier?: 10 seminarier på plats per år eller 10–20 seminarier på nätet per år.
  Sponsring: För seminarier på plats: 60 euro för hotellkostnader, 40 euro för mat och 4,5 cent per kilometer som tillryggaläggs (dit och tillbaka) per person.
  Villkor för sponsring: Sponsring kan ges till grupper om 10–30 personer. Enskilda personer eller grupper på mindre än 10 personer är inte berättigade till stöd.

 4. Hur ansöker jag?
  • Europaparlamentet offentliggör en ansökningsomgång för ungdomsbidrag vartannat år, då civilsamhälles- och ungdomsorganisationer kan lämna in kommunikationsprojekt. Teman och prioriteringar fastställs för varje ansökningsomgång, men de följer i allmänhet Europaparlamentets kommunikationsprioriteringar, såsom Konferensen om Europas framtid, valet till Europaparlamentet osv.
  Ansökningsomgångar för bidrag offentliggörs här – https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events

  Hur ofta anordnas ansökningsomgångar?: Vartannat år Särskilda ansökningsomgångar kan offentliggöras före valet till Europaparlamentet.
  Sponsring: Varje ungdomsorganisation gör en uppskattning av den totala budgeten för det föreslagna projektet. En del av det kommer att finansieras av Europaparlamentet. Utvärderingskommittén, som består av parlamentets personal, beslutar om och hur mycket pengar som ska beviljas sökanden.
  Villkor för sponsring: De projekt som rankas högst kommer att väljas ut. Den geografiska balansen och balansen mellan nationella/lokala och alleuropeiska organisationer kommer att beaktas.

 5. Hur ansöker jag?
  För att kunna delta i Karlspriset för ungdomar måste du
  • ha ett europeiskt projekt som du vill ansöka med,
  • vara mellan 16 och 30 år,
  • vara bosatt i en av EU:s medlemsstater.
    Du kan lämna in ett projekt antingen som enskild sökande eller på uppdrag av en organisation eller en grupp ungdomar. Den första omgången består av ett nationellt urval, följt av en andra omgång där de vinnande projekten från varje medlemsstat konkurrerar med varandra. Därefter bjuds tre finalister in till prisutdelningen i Aachen, där vinnaren tillkännages. Läs mer på webbplatsen för Karlspriset för ungdomar.

  Hur ofta delas Karlspriset ut?: En gång om året.
  Sponsring: Första pris: 7 500 euro. Andra pris: 5 000 euro. Tredje pris: 2 500 euro. De tre finalisterna kommer att bjudas in till prisceremonin i Aachen samt till Europaparlamentet i Bryssel eller Strasbourg.
  Villkor för sponsring: Alla projekt som främjar samarbete och förståelse inom Europa och internationellt, och som organiseras av personer mellan 16 och 30 år från ett EU-land, kan lämnas in.

   

 6. * Hur ansöker jag? Europaparlamentet öppnar en ny ansökningsomgång vartannat år. Ideella organisationer kan ansöka genom att skicka in sitt förslag för hur de skulle organisera ett EYE-evenemang på sin hemort. Av dessa väljs sedan två organisationer i två olika EU-länder ut att anordna var sitt lokalt EYE-evenemang över en helg. Projekt som spänner över nationsgränserna uppmuntras. 
  Ansökningsomgångarna offentliggörs här: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/sv/grants/media-and-events

  * Hur ofta hålls evenemangen? Vartannat år.

  * Vad får det kosta, och hur väljs vinnaren ut? Den tillgängliga budgeten för båda projekten är sammanlagt 220 000 euro. Det betyder att varje projekt förväntas ha en maxbudget på 110 000 euro, även om detta inte är skrivet i sten. Man kan i ansökan be om en annan summa och ändå bli vald. De inskickade förslagen kontrolleras först för att se till att de formella kraven (tillåtlighet och stödberättigande) uppfylls. De förslag som uppfyller dessa krav bedöms sedan av en kommitté enligt olika kriterier, till exempel om organisationen verkar ha kapacitet att genomföra det evenemang man föreslår. Enligt denna bedömning tilldelas varje ansökan ett visst antal poäng och rangordnas sedan därefter.

  * Är jag berättigad att söka? Stödet för ett visst evenemang ges till en enda mottagare. 
  För att kunna söka måste den ansökande organisationen visa att den är: en ideell organisation, en privaträttslig juridisk person som varit registrerad som en rättslig enhet i minst tre år när ansökan lämnas in, en juridisk person med hemvist i något av EU:s medlemsländer, en juridisk person utan någon politisk tillhörighet.

  Läs mer om lokala EYE-evenemang