Euroscola Vanliga frågor

Om du inte hittar något svar här kan du kontakta oss. Det är dock bra att titta på denna sida först!

  1. Du kan följa våra riktlinjer för hur du anmäler dig på EU Survey.

  2. Team Euroscola (en del av Conferences and Visitors Service, DG COMM) organiserar tillsammans med tekniker, kommunikationsexperter och journalister Euroscola online.

  3. Tjänstemän från Europaparlamentet, tillsammans med ett team av professionella animatörer, kommer att leda eleverna genom programmet. Lärare har möjlighet att under dagen eller under ett onlinemöte träffa kollegor från andra länder och prata med personer som arbetar på parlamentet.

  4. Arbetsspråken är engelska, franska, tyska, italienska, polska och spanska.

  5. Euroscola är avsett för gymnasieelever från Europeiska Unionen i åldrarna 16-18 år.

  6. Ledamöter av Europaparlamentet är inbjudna att tala med elever.

  7. Först måste du delta i den nationella tävlingen.

  8. Urvalet sköts av Europaparlamentets förbindelsekontor runt om i EU och kan skilja sig från land till land. Både EU:s kandidatländer och tidigare EU-länder får vara med. Vill du ansöka och veta mer om hur urvalet går till och hur man får ersättning för resekostnader kan du kontakta förbindelsekontoret i ditt land.

  9. Varje deltagande skola får ett rejält bidrag från parlamentet som ska täcka utgifter för resa och uppehälle. Bidragets belopp beror på flera olika faktorer. När det gäller själva organisationen av resan är skolorna själva ansvariga.