Tidigare upplagor av Euroscola

Sedan projektet startades 1990 har hundratusentals elever tillbringat en dag i Europaparlamentets lokaler och debatterat, diskuterat och utbytt åsikter med kollegor i form av ett flerspråkigt europeiskt ungdomsparlament.

Covid-19-pandemin gjorde dock att alla 12 möten på plats, som skulle ha ägt rum sedan mars 2020, ställdes in. Istället erbjöds onlinemöten för att både elever och lärare skulle kunna delta i Euroscola-programmet på distans. Programmet fortsatte att vara pedagogiskt och interaktivt med EU-frågor i fokus.

Euroscola Online uppstod.

De två nya inslagen i Euroscola Online är en diskussion och en frågestund med en av Europaparlamentets vice talmän och ”Innovationslabbet”, där unga deltagares idéer om EU-politik delas med experter på området.

Med Interactio som plattform för live-sändningar och som interaktiv videoplattform och med möjlighet att skicka in skriftliga bidrag via Slido har Euroscola tagit det första steget mot att släppa in onlinedeltagare i framtida liveevenemang. Det kommer att öka antalet deltagare med upp till 2 000 per evenemang, utöver de 500–600 studerande som bjuds in till plenisalen i Strasbourg.