Vinnare 2024

2024 ECYP Winners on stage

Europeiska vinnare

Förstapriset på 7 500 euro gick till Sisterhood Pathways från Litauen. Syftet med det här projektet är att bekämpa våld mot kvinnor i Baltikum med hjälp av konst, intervjuer, lokala workshoppar, internationella evenemang och en kampanj på sociala medier. Målet är att öka medvetenheten, lyssna på offer och specialister, underlätta social delaktighet och samhällsengagemang och sprida kunskap och strategier för att förebygga våld mot kvinnor överallt.

Andrapriset på 5 000 euro gick till Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côté från Frankrike. Det här initiativet uppmuntrar till solidaritet bland unga i hela Europa som drabbas av fattigdom och utanförskap, och hjälper dem att uttrycka sina problem och verka för förändring. Det känner inga språkliga eller geografiska gränser och tar upp problem som trakasserier, diskriminering, isolering, arbetslöshet och dålig tillgång till utbildning. Initiativet utgår från unga människors egna erfarenheter för att kartlägga gemensamma utmaningar.

Tredjepriset på 2 500 euro gick till Europe Magazine från Tyskland, som är ett Instagramkonto som synliggör komplexa sociala frågor i Europa med hjälp av kartor, informationsgrafik och statistik. Europe Magazine använder sig av bildbaserad journalistik för att förmedla information om politik, kultur, miljön och samhället på ett enkelt och tillgängligt sätt. 

Nationella vinnare

Läs om alla nationella vinnande projekt. image-from-the-document-manager-1

Vinnarna 2023

Förstapriset på 7 500 euro gick till ’’AILEM’’, ett projekt från Belgien som är en språkapp skräddasydd för flyktingar och asylsökande som utvecklats i samråd med dem. Den använder språket för att bryta interkulturella missförstånd och klyftor mellan flyktingar och deras värdland. Appen innehåller användbara fraser, berättelser och spel för språkinlärning samt sätt att få kontakt med andra användare. Projektet syftar till att föra samman människor med olika bakgrund, erfarenheter och social status.

Två projekt fick en delad andraplats: " Mobile Climate Museum’’ från Litauen och ’’The European Correspondent’’ från Nederländerna. 

Det ’’ Mobile Climate Museum’’ (Mobili Klimato muziejaus paroda) inrättades i maj 2022 för att få människor att anta en klimatvänlig livsstil. Det består av fyra mobila marina containrar som representerar fyra teman: Klimatförändringar - orsaker och påverkan, EU:s gröna giv, Hållbart jordbruk och hälsosamma livsmedel, Praktiska tips för att minska konsumtionen.

"The European Correspondent", som grundades 2022, samlar över 140 unga journalister från hela Europa i syfte att skapa europeisk journalistik. De skickar ett dagligt nyhetsbrev med de mest relevanta europeiska nyheterna, där en ny region rapporteras om varje dag. De undersöker också hur stora frågor utspelar sig i olika europeiska länder.

Sammanfattningar av de nationella vinnarnas projekt för 2023 (EN)

Vinnarna 2022

Förstapriset gick till ”Orquestra Sem Fronteiras” (svenska: Orkester utan gränser) från Portugal. Projektet främjar gränsöverskridande samarbete mellan Portugal och Spanien genom musik som unga talanger i de båda länderna skapat och syftar till att minska sociala och kulturella ojämlikheter.

Andrapriset gick till det tjeckiska projektet ”Politika (nejen) pro mladé” (svenska: Politik (inte bara) för unga), som samlar unga politiker från hela det politiska spektrumet till en debatt om politik, demokrati och mänskliga rättigheter i syfte att främja ett samhälle med ungdomar som är insatta och aktiva.

Tredjepriset gick till det tyska projektet ”Ukrainian Vibes – European Public Sphere” som organiserades genom Democracy International. Genom projektet, som pågick från april till oktober 2021, samlades människor från 36 länder i virtuella diskussioner om demokrati, utveckling och europeisk integration, med betoning på relationen mellan EU och Ukraina. En del av de förslag som togs fram publicerades på plattformen för konferensen om Europas framtid.

Sammanfattningar av de nationella vinnarnas projekt för 2022 (EN)

Vinnarna 2021

Förstapriset gick till det tjeckiska ”Fakescape”-projektet, som använder spel för att lära unga hur man tänker kritiskt och upptäcker falska nyheter.

Andrapriset fick ”Generation Z” från Rumänien. Projektet sammanför ungdomar med forskare och andra personligheter för att uppmuntra till nyfikenhet, kritiskt tänkande och yttrandefrihet liksom generationsöverskridande dialog.

Spaniens ”EuroInclusion” tilldelades tredjepriset. Det är ett utbytesprogram för unga européer, med syftet att uppnå fullständig social, kulturell och politisk integration av medborgare med funktionsnedsättningar i ett fritt, mångfaldigt och enat Europa.

Vinnarna 2020

Det tyska projektet ”European Archive of Voice” samlar muntliga skildringar av historien från personer som är födda före 1945.

Andrapriset fick det franska projektet ”Moving towards a European Civic Service”, en förening som hjälper unga européer att arbeta som volontärer i sina hemländer och i andra länder, i syfte att hantera stora samhällsfrågor, t.ex. miljön.

Tredjepriset gick till Madeleina Kay från Storbritannien, känd som #EUsupergirl, med initiativet ”The Future is Europe”.

Tidigare vinnare av Karlspriset för ungdomar Tidigare vinnare av Karlspriset för ungdomar (finns på 24 språk efter begäran)