Hur ansöker jag?

Här är de nationella vinnarna av 2023 års upplaga.

Denna ansökningsperiod är avslutad.

Här är de europeiska vinnarna av 2023 års upplaga

Denna ansökningsperiod är avslutad.

Ansökan till ECYP2023 har stängt.

De nationella vinnarna utropas i mars.

Hur ansöker jag?

Är du bosatt i EU, mellan 16 och 30 år och arbetar med ett europeiskt projekt? Då kan du bli nästa vinnare av Europeiska Karlspriset för ungdomar! Ansök med ditt projekt nu och ta chansen att vinna upp till 7 500 EUR och få den hjälp du behöver för att vidareutveckla ditt initiativ. Varje år delar Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen ut Europeiska Karlspriset för ungdomar till inspirerande projekt som förändrar Europa och som drivs av ungdomar i hela EU.

Kalender för 2023

 • 12 januari 2023: tävlingen inleds
 • 2 februari 2023: tidsfrist för att lämna in projekt
 • Mars 2023: tillkännagivande av de nationella vinnarna
 • 2023: Prisceremoni i Aachen

Reglerna

Innan du ansöker måste du noggrant läsa igenom reglerna för Europeiska Karlspriset för ungdomar. Projekt som inte uppfyller kriterierna kommer inte att beaktas vid bedömningen.

Projekten måste uppfylla följande kriterier:

1. De måste ha uppvisat resultat på följande områden:

 • Främjat samarbete och förståelse både i Europa och internationellt, på grundval av demokratiska värden (t.ex. respekt för mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna);
 • Främjat en gemensam känsla av europeisk identitet och europeisk integration;
 • Uppmuntrat andra ungdomar i Europa att engagera sig i vår demokrati;
 • Gett praktiska exempel på européer som lever tillsammans som en gemenskap.

2. De måste ha lämnats in av en ung person som är bosatt i en av EU:s 27 medlemsstater och som är mellan 16 och 30 år den dag då ansökan lämnas in.

Få inspiration från de tidigare pristagarna och deras projekt.

Tilldelningskriterier

Projekten utvärderas enligt följande kriterier:

 • Hur väl prisets mål har uppnåtts;
 • Projektets kreativitet och originalitet, inbegripet nyskapande initiativ;
 • Projekt med en gränsöverskridande dimension (med deltagande av ungdomar från mer än en medlemsstat) kommer att prioriteras.

Urvalsförfarande

Urvalet görs i två steg. Först väljer den nationella juryn i varje medlemsstat ut det bästa nationella projektet. Därefter väljer den europeiska juryn ut tre europeiska projekt av de 27 nationella vinnarna.

Den nationella juryn i varje medlemsstat, som väljs ut årligen, består av två ledamöter av Europaparlamentet och en företrädare för ungdomssektorn. För mer information om det nationella  urvalsförfarandet i din medlemsstat, vänd dig till Europaparlamentets förbindelsekontor i ditt land.

Den europeiska jury som väljer ut de tre europeiska pristagarna består av:

 • Europaparlamentets talman;
 • två ledamöter av Europaparlamentet;
 • tre företrädare för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen;
 • två företrädare för ungdomssektorn (inklusive tidigare pristagare).

Den europeiska juryns beslut är slutgiltigt.

Priset

 1. De tre vinnande europeiska projekten får följande prissummor: förstapriset är 7 500 EUR, andrapriset är 5 000 EUR och tredjepriset är 2 500 EUR.
 2. Företrädare för vart och ett av de nationella vinnande projekten bjuds in till prisceremonin för Karlspriset för ungdomar i Aachen.
 3. De tre pristagarna får också en inbjudan att besöka Europaparlamentet (i Bryssel eller Strasbourg).

Om du har några frågor, kontakta oss på youth@europarl.europa.eu.  (Integritetspolicy)

Ansök till Karlspriset för ungdomar