OM EUROSCOLA

Euroscolaprogrammet i Strasbourg sammanför elever mellan 16 och 18 år från EU:s alla 27 medlemsstater, EU:s kandidatländer och tidigare medlemsstater för att debattera, ta ställning, förhandla, ändra om, rösta och slutligen anta resolutioner om verkliga europeiska frågor. Eleverna får en möjlighet att lära sig mer om hur de europeiska institutionerna fungerar, att diskutera demokrati, grundläggande rättigheter, europeiska värden och att uttrycka sina personliga åsikter om de beslut som fattas på EU-nivå.

Eleverna deltar tillsammans med en lärare eller pedagog.

Euroscola online

Europaparlamentet startade Euroscola-projektet 1990 och sedan dess har hundratusentals gymnasieelever kunnat delta i en simulering av ledamöternas arbete.

Ungdomar samlas för att ta en bild i plenisalen i Europaparlamentets byggnad i Strasbourg.

Euroscola har nu en regional upplaga!

Europaparlamentet och de två angränsande enheterna Alsace (Frankrike) och Baden-Württemberg (Tyskland) undertecknade den 21 januari 2021 ett avtal om att inrätta en Euroscola Regional. Målet är att skapa ett gränsöverskridande utbytesprogram mellan de två regionerna och att främja europeisk integration och interkulturell medvetenhet.

Den första hybridupplagan av den fransk-tyska regionala Euroscola ägde rum onsdagen den 1 juni 2022. Evenemanget kommer att äga rum en gång om året.