Kurser för utbildare

Europaparlamentet anordnar seminarier och utbildning på plats och på internet för att ge dig möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper, nätverka med andra lärare och ge dig tips och knep för att undervisa om Europa på ett interaktivt sätt.

  1. Är du intresserad av vilka kurser som Europeiska historiens hus erbjuder och vill veta mer om dem? Vi anordnar informationsmöten och kurser för lärare både online och på plats. Under dessa möten får du veta vilka allmänna kurser som erbjuds och vad det finns för temaworkshoppar. Det handlar framför allt om att utforska och bedöma hur vår moderna värld har påverkats av historiska händelser.
  2. tillsammansieuropa.eu är ett gränsöverskridande europeiskt nätverk som uppmuntrar medborgarna till demokratiskt deltagande. Gå med i nätverket för att knyta kontakter med andra utbildare och få tillgång till evenemang och utbildningar som hjälper dig att föra EU närmare dina elever.
  3. Inom ramen för Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram, erbjuds seminarier och workshoppar på nätet och på plats för att hjälpa dig att föra in EU i klassrummet, nätverka och främja gränsöverskridande projekt.