Programmer for undervisere

Europa-Parlamentet arrangerer seminarer og kurser både fysisk og online for at give dig mulighed for at udvikle dine faglige færdigheder, netværke med andre undervisere og give dig tips og tricks til at lære om Europa på en interaktiv måde.

  1. Er du interesseret i læringstilbuddet fra Huset for Europæisk Historie, men vil gerne vide mere om det? Vi organiserer lærerinformationsmøder og kurser online og fysisk. Under disse møder vil du blive introduceret til uddannelsestilbuddet generelt og opleve vores tematiske workshops. Et vigtigt element i vores læringstilgang er en udforskning og vurdering af, hvilken indflydelse historien har på vores moderne verden.
  2. Sammen-om.eu er et paneuropæisk fællesskab, der tilskynder alle til at deltage i demokratiet. Bliv en del af fællesskabet, kom i kontakt med andre undervisere, og få adgang til arrangementer og uddannelsesmuligheder for at hjælpe dig med at bringe Den Europæiske Union tættere på unge.
  3. Inden for rammerne af Europa-Parlamentets Ambassadørskoleprogram tilbyder Europa-Parlamentet seminarer og workshopper, både online og med fysisk fremmøde, for at hjælpe dig med at bringe Europa ind i klasseværelset, at netværke og at fremme internationale projekter.