Vindere 2024

2024 ECYP Winners on stage

Europæiske vindere

Førstepræmien på 7 500 EUR gik til Sisterhood Pathways fra Litauen. Dette projekt har til formål at bekæmpe vold mod kvinder i de baltiske lande gennem kunst, interview, lokale workshops, internationale arrangementer og en kampagne på de sociale medier. Her vil man øge folks bevidsthed om emnet, lytte til ofre og specialister, fremme social inklusion og samfundsdeltagelse og formidle viden og strategier til forebyggelse af vold mod kvinder overalt.

Andenpræmien på 5 000 EUR gik til Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côté fra Frankrig. Dette initiativ fremmer solidaritet blandt unge europæere, der oplever fattigdom og udstødelse, og giver dem mulighed for at give udtryk for deres bekymringer og slå til lyd for forandring. Det overskrider sproglige og geografiske barrierer, behandler spørgsmål som chikane, forskelsbehandling, isolation, arbejdsløshed og uddannelsesmæssige barrierer og trækker på unges egne erfaringer for at identificere fælles udfordringer.

Tredjepræmien på 2 500 EUR gik til Europe Magazine fra Tyskland, en Instagramkonto, der visualiserer Europas komplekse sociale spørgsmål med kort, infografikker og statistikker. Europe Magazine bruger visuel journalistik til at formidle information om politik, kultur, miljø og samfund på en enkel og tilgængelig måde. 

Nationale vindere

Læs om alle de nationale vinderprojekter. image-from-the-document-manager-1

Vindere 2023

Førstepræmien på €7.500 gik til “AILEM” fra Belgien - den første sprogapp nogensinde skræddersyet til flygtninge og asylansøgere og udviklet i samråd med dem. Den bruger sproget til at nedbryde tværkulturelle misforståelser og kløfter mellem flygtninge og deres værtsland og indeholder brugbare vendinger, sprogindlæringshistorier og spil såvel som måder at forbinde brugerne. Projektet har til formål at samle mennesker med forskellige baggrunde, erfaringer og socialstatus.

To projekter kom på en samlet andenplads: “Det mobile klimamuseum” fra Litauen og “Den europæiske korrespondent” fra Holland. 

“Det mobile klimamuseum” (Mobili Klimato muziejaus paroda) blev oprettet i maj 2022 med det formål at samle mennesker om en klimavenlig livsstil. Det består af fire mobile skibscontainere, der repræsenterer fire temaer: klimaforandringer - årsager og påvirkning, EU’s grønne pagt, bæredygtigt landbrug og sunde fødevarer, praktiske tips til at skære i forbruget.

“Den Europæiske Korrespondent”, stiftet i 2022, samler over 140 unge journalister på tværs af Europa med det formål at skabe europæisk journalistik. De sender et dagligt nyhedsbrev over email og dækker en ny region hver dag med de mest relevante europæiske nyheder. De gransker også, hvordan store problemstillinger udfolder sig i forskellige europæiske lande.

Resuméer af de nationale vinders projekter i 2023 (EN)

Vindere 2022

Førstepræmien gik til "Orquestra Sem Fronteiras" [DA: "Orkester Uden Grænser"] fra Portugal, som fremmer samarbejdet mellem Portugal og Spanien gennem musik spillet af unge talenter fra begge lande med det formål at afhjælpe sociale og kulturelle uligheder.

Andenpladsen gik til det tjekkiske projekt "Politika (nejen) pro mladé" [DA: "Politik (ikke kun) for unge"], der samler unge politikere fra hele det politiske spektrum for at debattere politik, demokrati og menneskerettigheder og stræber efter at skabe et ungdomscivilsamfund, hvor de unge er oplyste og deltager aktivt.

Tredjepladsen gik til det tyske projekt "Ukrainian Vibes – European Public Sphere", eller "Ukrainske vibrationer – Europæisk Offentligt Rum” på dansk, der arrangeres af Democracy International. Projektet, der løb fra april til oktober 2021, samlede folk fra 36 lande til virtuelle diskussioner om demokrati, udvikling og europæisk integration, og det fremhævede forbindelserne mellem EU og Ukraine. De offentliggjorde nogle af forslagene fra COFOE-platformen.

Resuméer af de nationale vinders projekter i 2022 (EN)

Vindere 2021

Førstepræmien gik til det tjekkiske Fakescape-projekt, som bruger spil til at lære unge at tænke kritisk og opdage falske nyheder.

Andenpræmien gik til Generation Z fra Rumænien, der er et projekt, der bringer unge mennesker sammen med akademikere og kendte for at fremme nysgerrighed, kritisk tænkning og ytringsfrihed samt dialog mellem generationerne.

Spaniens EuroInclusion-projekt vandt tredjepræmien. Det er et udvekslingsprogram for unge europæere, og det har til formål at opnå fuld social, kulturel og politisk integration af borgere med handicap i et frit, mangfoldigt og forenet Europa.

Vindere 2020

Førstepræmien gik til det tyske "European Archive of Voice"-projekt, der indsamler mundtlige, historiske erindringer fra personer, der er født før 1945.

Andenpladsen gik til det franske "Moving towards a European Civic Service"-projekt, der er en sammenslutning, der hjælper unge europæere med at udføre frivilligt arbejde i deres eget land og i andre lande med det formål at tackle store samfundsmæssige udfordringer såsom miljøet.

Tredjepræmien gik til Madeleina Kay (UK), kendt som #EUsupergirl, med initiativet "The Future is Europe".

Tidligere vindere af Den Europæiske Karlspris for Unge Tidligere vindere af Den Europæiske Karlspris for Unge (tilgængelig på 24 sprog ved forespørgsel)