Hvordan ansøger jeg?

Tjek de nationale vindere i 2023.

Der er nu lukket for ansøgninger.

Tjek de europæiske vindere i 2023

Der er nu lukket for ansøgninger.

Hvordan ansøger jeg?

Bor du i EU, er i alderen 16-30 år, og arbejder du på et europæisk projekt? Så kan du blive den næste vinder af Den Europæiske Karlspris for Unge! Ansøg med dit projekt, få op til 7 500 EUR og få den hjælp, du har brug for til at videreudvikle dit initiativ. 
Hvert år uddeler Europa-Parlamentet og Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen Den Europæiske Karlspris for Unge til inspirerende projekter, der skaber forandring i Europa, og som ledes af unge rundt om i EU.

Tidsplan for 2023

 • Den 12. januar 2023: lancering af konkurrencen
 • 2. februar 2023: sidste frist for indsendelse af projekter
 • Marts 2023: bekendtgørelse af de nationale vindere
 • 2023: prisoverrækkelse i Aachen

Regler

Før du søger, skal du læse den fulde udgave af reglerne for Den Europæiske Karlspris for Unge. Projekter, der ikke opfylder kriterierne i reglerne, vil ikke blive taget i betragtning ved bedømmelsen.

Projekterne skal opfylde følgende kriterier for at komme i betragtning:

De skal have opnået resultater inden for følgende områder:

 • fremmet samarbejde og forståelse både i Europa og internationalt på grundlag af demokratiske værdier (f.eks. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, lighed, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne);
 • fremmet en fælles følelse af europæisk identitet og europæisk integration;
 • tilskyndet andre unge i Europa til at engagere sig i vores demokrati;
 • vist praktiske eksempler på europæere, der lever sammen som et fællesskab.

De skal være indgivet af en ung person, der er bosiddende i en af de 27 EU-medlemsstater og er mellem 16 og 30 år på datoen for ansøgningen.

Få inspiration fra de tidligere prisvindere og deres projekter.

Tildelingskriterier

Projekterne bliver bedømt i henhold til følgende principper:

 • hvor godt prisens målsætninger er blevet nået;
 • projektets kreativitet og originalitet, herunder eventuelle innovative initiativer;
 • projekter med en tværnational dimension (der involverer unge fra mere end én medlemsstat) vil blive prioriteret.

Udvælgelsesprocedure

Udvælgelsen sker i to trin. Først udvælger den nationale jury i hver medlemsstat det bedste nationale projekt. Derefter vælger den europæiske jury de tre europæiske vindere ud af de 27 nationale vinderprojekter.

Den nationale jury i den enkelte medlemsstat består af to medlemmer af Europa-Parlamentet og en repræsentant for ungdomssektoren og udvælges på årlig basis. For yderligere oplysninger om den nationale udvælgelsesprocedure i dit medlemsland henvises til Europa-Parlamentets forbindelseskontor i dit land.

Den europæiske jury, der udvælger de tre europæiske prismodtagere, består af:

 • Europa-Parlamentets formand;
 • to medlemmer af Europa-Parlamentet;
 • tre repræsentanter for Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen;
 • to repræsentanter for ungdomssektoren (herunder tidligere prisvindere).

Den europæiske jurys afgørelse er endelig.

Prisen

 1. De tre europæiske vinderprojekter modtager følgende præmier: Førstepræmien er 7 500 EUR, andenpræmien 5 000 EUR og tredjepræmien 2 500 EUR.
 2. Repræsentanter for hvert enkelt af de nationale vinderprojekter inviteres til ceremonien for Karlsprisen for Unge i Aachen.
 3. Som en del af præmien vil de europæiske prismodtagere blive inviteret på besøg i Europa-Parlamentet (i Bruxelles eller Strasbourg).

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på youth@europarl.europa.eu.  (Databeskyttelsespolitik)

Ansøg om Den Europæiske Karlspris for Unge