FINANSIERING

Søger du et tilskud til at udvikle dit projekt eller deltage i vores arrangementer? Tjek Europa-Parlament-sektionen, og begynd at planlægge dit næste europæiske eventyr!

 1. Hvordan ansøger jeg?
  • Du kan bidrage til programmet og organisere en workshop eller stable en kunstnerisk optræden på benene under EYE. De bedste ansøgninger vil modtage økonomisk støtte til at deltage i arrangementet.
  • Du kan komme med til EYE som deltager. De bedste ansøgninger vil modtage økonomisk støtte til at deltage i arrangementet. Der gives prioritet til unge fra dårligt stillede miljøer, landdistrikter og fjerntliggende områder samt unge med handicap.

  Hyppighed: Hvert andet år.
  Sponsorater: 60 EUR til hoteludgifter, 40 EUR til mad og 4,5 cent pr. tilbagelagt km (frem og tilbage) pr. person.
  Er jeg berettiget til et sponsorat: Der kan gives sponsorater til grupper på mindst 10 og højst 20 personer. Enkeltpersoner eller grupper på under 10 personer er ikke berettigede til sponsorater.

  Læs mere om EYE

 2. Hvordan ansøger jeg?
  • For at deltage i Euroscola skal du deltage i en udvælgelsesprocedure, som finder sted i forskellige EU-lande på forskellige tidspunkter. Hvis du eller din gruppe bliver udvalgt, er du/I berettiget til økonomisk støtte som hjælp til deltagelsen i Euroscola-arrangementet i Strasbourg.
  • Europa-Parlamentets forbindelseskontor (EPLO) i dit land vil give dig oplysninger om konkurrencereglerne, da disse er forskellige fra land til land. Hvis du kommer fra et kandidatland, bedes du kontakte os direkte.

  Hyppighed: Der finder 20-22 Euroscola-arrangementer sted om året. Der foregår 1-2 udvælgelser om året.
  Sponsorater: 60 EUR som fast beløb til hoteludgifter, op til 40 EUR som fast beløb til mad og 9 cent pr. tilbagelagt km (frem og tilbage) pr. person, hvis der var en udvælgelsesprøve – 4,5 cent, hvis der ikke var nogen udvælgelsesprøve.
  Er jeg berettiget til et sponsorat: Der kan gives sponsorater til grupper på op til 24 studerende + 2 lærere pr. land (med undtagelse af elever med handicap, som kan tage en ledsager med, der også vil blive sponsoreret).

  Læs mere om Euroscola

 3. Hvordan ansøger jeg?
  • Europæiske ungdomsseminarer med fysisk fremmøde er i øjeblikket suspenderet på grund af covid-19-pandemien. Vi vil lancere en onlineindkaldelse af ansøgninger på Europa-Parlamentets websted for besøgende, så snart vi kan genoptage de fysiske besøgsaktiviteter i Bruxelles. Forespørgsler om europæiske ungdomsseminarer, både online og med fysisk fremmøde, sendes til eys@europarl.europa.eu

  Hyppighed: 10 seminarer med fysisk fremmøde om året eller 10-20 onlineseminarer om året.
  Sponsorater: For seminarer med fysisk fremmøde: 60 EUR som fast beløb til hoteludgifter, 40 EUR som fast beløb til mad og 4,5 cent pr. tilbagelagt km (frem og tilbage) pr. person.
  Er jeg berettiget til et sponsorat: Der kan gives sponsorater til grupper på 10-30 personer. Enkeltpersoner og grupper på under 10 personer er ikke berettigede til sponsorater.

  Læs mere om de europæiske ungdomsseminarer 

 4. Hvordan ansøger jeg?
  • Europa-Parlamentet offentliggør en indkaldelse af ansøgninger om ungdomstilskud hvert andet år, hvor civilsamfunds- og ungdomsorganisationer kan indsende kommunikationsprojekter til overvejelse. Der fastlægges temaer og prioriteter for hver enkelt indkaldelse, men de følger generelt Europa-Parlamentets kommunikationsprioriteter, såsom: Konferencen om Europas fremtid, valget til Europa-Parlamentet osv.
  Indkaldelsen af ansøgninger om tilskud offentliggøres her - https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/da/grants/media-and-events

  Hyppighed: Hvert andet år. Der kan blive udskrevet særlige indkaldelser forud for valget til Europa-Parlamentet.
  Sponsorater: Hver ungdomsorganisation anslår det samlede budget for det foreslåede projekt. En procentdel heraf vil blive finansieret af Europa-Parlamentet. Bedømmelsesudvalget, der er består af ansatte fra Parlamentet, træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren kan få tilskud og i så fald hvor meget.
  Er jeg berettiget til et sponsorat:De højest rangerende projekter vil blive udvalgt. Der vil blive taget hensyn til den geografiske balance og balancen i bidragene fra nationale/lokale og paneuropæiske organisationer.

  Læs mere om ungdomstilskud

 5. Hvordan ansøger jeg?
  For at deltage i konkurrencen om Karlsprisen for Unge skal du:
  • have et europæisk projekt, som du ønsker at ansøge med
  • være mellem 16 og 30 år gammel
  • være bosiddende i en af EU's medlemsstater.
    Projekter kan indsendes enten af individuelle ansøgere eller på vegne af en organisation eller en gruppe af unge. Den første runde består af en national udvælgelse efterfulgt af en anden runde, hvor de vindende projekter fra hver medlemsstat konkurrerer mod hinanden. Tre finalister inviteres derefter til prisoverrækkelsen i Aachen, hvor vinderen bekendtgøres. Se webstedet for Karlsprisen for Unge for yderligere oplysninger.

  Hyppighed: Én gang om året
  Sponsorater: Førstepræmie: 7 500 EUR. Andenpræmie: 5 000 EUR. Tredjepræmie: 2 500 EUR. De tre finalister vil blive indbudt til prisoverrækkelsen i Aachen samt til Europa-Parlamentet i Bruxelles eller Strasbourg.
  Er jeg berettiget til et sponsorat: Ethvert projekt, der fremmer samarbejde og forståelse i Europa og internationalt, og som er organiseret af personer, der er mellem 16 og 30 år og fra et EU-land, kan indsendes.

  Læs mere om Den Europæiske Karlspris for Unge

 6. * Hvordan ansøger man? Europa-Parlamentet offentliggør en indkaldelse af ansøgninger om tilskud hvert andet år. Nonprofitorganisationer kan ansøge og indsende et forslag til, hvordan de vil organisere det lokale EYE i deres by. Resultatet af indkaldelsen er, at to lokale EYEs organiseres over en weekend af to forskellige organisationer i to forskellige EU-lande. 
  Det må meget gerne være projekter, der går på tværs af landegrænser. Indkaldelse af ansøgninger om tilskud offentliggøres her: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/da/grants/media-and-events

  * Hvor ofte? En gang hvert andet år.

  * Budget og tildelingskriterier? Det budget, der er til rådighed for denne indkaldelse, er på 220 000 EUR tilsammen for begge projekter. Det maksimale budget pr. projekt forventes at være på 110 000 EUR, men dette udelukker ikke indsendelse/udvælgelse af forslag til projekter, hvori der ansøges om andre beløb. Forslagene tjekkes for at se, om de overholder de formelle krav (opfyldelse af betingelserne for behandling og tildelingskriterierne). Forslag, der opfylder betingelserne for behandling og er tilskudsberettigede, vil blive evalueret ud fra den operationelle kapacitet og tildelingskriterierne og derefter rangordnet efter, hvor høj en kvalitet de vurderes til at have.

  *Opfylder jeg betingelserne? De projekter, der støttes under denne indkaldelse, er projekter med enkeltmodtagere. For at være berettiget til tilskud skal ansøgerne kunne dokumentere, at de er: en nonprofitorganisation, en privat juridisk person, der har været stiftet og registreret som juridisk enhed i mindst tre år på ansøgningstidspunktet, en juridisk person med hjemsted i et af EU-medlemslandene, en juridisk person uden politisk tilhørsforhold.

  Læs mere om EYE i dit lokalområde