Motiverende lektioner om EU

Det pædagogiske værktøj 'Europe@school – Motiverende lektioner om Den Europæiske Union' indeholder en lærervejledning og syv separate moduler. Hvert modul indeholder vejledning og materialer, der hjælper lærere til at undervise i forskellige EU-emner.

  1. Quizzen har 12 multiple choice-spørgsmål. Du kan lave quizzen i klassen eller med hele skolen. Der er ingen begrænsning med hensyn til deltagerantallet. Anslået varighed: 15 minutter

  2. Formålet med dette spil er at få kendskab til EU's medlemsstater. Eleverne arbejder i hold for at knække koden så hurtigt som muligt. Opgaven har til formål at vække elevernes nysgerrighed efter at finde ud af, hvilke lande der faktisk er medlemmer af EU. Anslået varighed: 40 minutter

  3. Dette er et kortspil baseret på spørgsmål og svar, der indeholder spørgsmål om EU og dets historie. Spillet motiverer eleverne til at huske svarene og dermed lære noget om EU, mens de spiller. Anslået varighed: 40 minutter

  4. Dette spil handler om, hvordan eleverne mærker EU i dagligdagen, herunder nogle konkrete eksempler på EU-lovgivning. I dette udskillelseskapløb angiver eleverne for hvert eksempel, om de mener, at der er tale om EU-lovgivning eller ej. Anslået varighed: 20 minutter

  5. Dette modul begynder med et spil, hvor man skal samle fire ens kort, hvorigennem spillerne får indsigt i EU's værdier og nogle konkrete eksempler på, hvordan de omsættes i praksis. Eleverne bliver derefter bedt om at forholde sig kritisk til dem gennem en individuel opgave. Endelig forbedrer de deres demokratiske færdigheder gennem en debat i klassen på baggrund af et udvalg på 16 udsagn. Anslået varighed: 30 minutter + 10 minutter pr. udsagn

  6. Dette rollespil giver dine elever mulighed for at prøve livet som medlem af Europa-Parlamentet. I en til to timer bliver dit klasseværelse forvandlet til Europa-Parlamentet, og dine elever diskuterer, hvordan de vil tackle forskellige aktuelle EU-emner som global opvarmning, tobakslovgivning og en EU-hær.

  7. Denne lektion omfatter en øvelse, der lærer eleverne, hvordan man kan identificere potentielt manipulerende indhold, og giver dem mulighed for at drøfte, hvordan man undgår at falde for det. Den består af en blanding af gruppeaktiviteter og præsentationer. Den indeholder også tips baseret på spil om emnet og anbefalinger til supplerende læsning og lister over europæiske faktatjekkende organisationer.

  8. Vejledningen beskriver værktøjets koncept, dets modulbaserede opbygning og aktive metoder samt dets pædagogiske principper. Den indeholder også en liste over supplerende undervisningsmateriale.