Om Den Europæiske Karlspris for Unge

Den Europæiske Karlspris for Unge er en pris, der gives til ungdomsdrevne projekter, der støtter demokratiet i Europa og fremmer samarbejde og forståelse både i Europa og internationalt. Prisen sætter fokus på unges daglige arbejde for at styrke en fælles følelse af europæisk identitet og støtter deres aktive deltagelse i Europas udvikling.

Prisen forvaltes i fællesskab af Europa-Parlamentet og Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen og blev indført i 2008.

For at deltage i konkurrencen om Karlsprisen for Unge skal du:

  • have et europæisk projekt, som du ønsker at ansøge med;
  • være mellem 16 og 30 år gammel;
  • være bosat i en af EU's medlemsstater - Du kan indsende et projekt enten som individuel ansøger eller på vegne af en organisation eller en gruppe af unge.

Alle indsendte projekter vil først blive bedømt af den nationale jury i projektets medlemsstat, som udvælger en enkelt nomineret. Blandt disse 27 nationale vindere udvælger den europæiske jury top tre af europæiske prismodtagere, som tildeles op til 7 500 EUR i præmiesum for deres projekter.

About the Charlemagne Youth Prize