OM EUROSCOLA

Euroscola-programmet i Strasbourg samler elever mellem 16 og 18 år fra alle 27 EU-medlemsstater, ansøgerlande og tidligere medlemsstater, så de kan drøfte, tage stilling, forhandle, stille ændringsforslag, stemme og endelig vedtage beslutninger om reelle europæiske spørgsmål. Eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med EU-institutionernes arbejde, drøfte demokrati, grundlæggende rettigheder og europæiske værdier og give udtryk for deres personlige holdninger til de beslutninger, der træffes på EU-plan.

Eleverne skal ledsages af en lærer eller underviser.

Euroscola online

Europa-Parlamentet oprettede Euroscola-projektet i 1990, hvilket gav hundredtusinder af gymnasieelever mulighed for at deltage i en simulering af MEP'ernes arbejde.

Unge stiller op til et foto i mødesalen i Europa-Parlamentets bygning i Strasbourg.

Euroscola har nu en regional udgave!

Europa-Parlamentet og de to regioner Alsace (Frankrig) og Baden-Württemberg (Tyskland), der grænser op til hinanden, undertegnede den 21. januar 2021 en aftale om oprettelse af en regional udgave af Euroscola. Målet er at skabe et tværnationalt udvekslingsprogram mellem de to regioner og at fremme europæisk integration og interkulturel bevidsthed.
Den første hybride udgave af det fransk-tyske regionale Euroscola fandt sted onsdag den 1. juni 2022. Dette arrangement vil blive gentaget en gang om året.