Tidligere udgaver af Euroscola

Siden lanceringen af projektet i 1990 har hundredtusindvis af elever tilbragt en dag i Europa-Parlamentets bygninger med at debattere, drøfte og udveksle synspunkter med andre elever i form af et flersproget Europæisk Ungdomsparlament.

På grund af covid-19-pandemien blev alle 12 møder på stedet, der skulle have fundet sted siden marts 2020, dog aflyst, og der blev tilbudt onlinemøder for at give både elever og lærere mulighed for at deltage i Euroscola-programmet på afstand, samtidig med at dets uddannelsesmæssige og interaktive karakter med fokus på EU-spørgsmål blev bevaret.

Sådan opstod Euroscola Online.

De to nye definerende elementer i Euroscola Online består af en drøftelse med en næstformand for Europa-Parlamentet under en spørgerunde og en ""innovationslaboratorie""-del, hvor de unge deltageres idéer om et europæisk politikområde deles med eksperter på området.

Med oprettelsen af Interactio som livestreaming-platform og interaktiv videoplatform og muligheden for at indsende skriftlige bidrag via Slido fungerer Euroscola som et første skridt til at inddrage onlinedeltagere i fremtidige livearrangementer. Dette vil øge antallet af deltagere med op til 2 000 for hvert arrangement ud over ca. 500/600 elever, der indbydes til at deltage fra mødesalen i Strasbourg.