Ofte stillede spørgsmål om Den Europæiske Karlspris for Unge

 1. Vi leder efter projekter, der: fremmer europæisk og international forståelse, fremmer en fælles følelse af europæisk identitet og europæisk integration, tilskynder andre unge i Europa til at engagere sig i vores demokrati, viser praktiske eksempler på europæere, der lever sammen som et fællesskab.

  Dit projekt kan antage en hvilken som helst form. Det kan f.eks. fokusere på tilrettelæggelse af forskellige ungdomsarrangementer såsom (men ikke begrænset til) ungdomsudvekslinger, simulationsspil, politiske ungdomsfestivaler, udstillinger, kurser, onlineprojekter eller lignende initiativer. Du må gerne være kreativ og anvende nye rammer for dit projekt, så længe det opfylder de nævnte kriterier.

  For oplysninger om, hvilke projekter der ikke kan komme i betragtning, henvises til spørgsmål Jeg ved ikke, om mit projekt kan komme i betragtning. Hvordan finder jeg ud af det?

 2. Følgende projekter kan ikke komme i betragtning til Den Europæiske Karlspris for Unge:

  a. projekter i planlægningsfasen eller i de første faser af gennemførelsen, for hvilke der ikke kan demonstreres nogen resultater ved ansøgningsprocedurens begyndelse

  b. projekter, der indsendes af personer, som arbejder i en EU-institution eller for Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen

  c. akademiske afhandlinger og publikationer

  d. projekter, der allerede har modtaget en pris fra en EU-institution, et EU-organ, et EU-kontor eller et EU-agentur

  e. de tre europæiske vindere af de foregående års udgaver af Den Europæiske Karlspris for Unge

  f. aktiviteter, hvis primære formål er at generere profit

  g. statslige organisationers aktiviteter.

  Hvis du eller dit projekt falder ind under en eller flere af disse kategorier, vil dit projekt ikke komme i betragtning til prisen.

 3. Ja. Vi vil dog opfordre til at have i baghovedet, at projektet skal være tilstrækkeligt færdigt til, at juryen kan vurdere resultaterne af det. Hvis f.eks. dit projekt lige er startet, eller hvis det stadig er på idéstadiet, foreslår vi, at du venter med at indsende det til næste års udgave af prisen.

 4. Nej. Der er ingen begrænsninger for ansøgerne med hensyn til antallet af projektforslag.

 5. For at indsende dit projekt skal du gå til onlineansøgningsskemaet.

  Du kan udfylde ansøgningen på et hvilket som helst EU-sprog, og du kan uploade dokumenter og billeder, der illustrerer dit projekt.

 6. 2. februar 2023 (kl. 23:59:59 CET).

 7. Det er op til projektteamet at beslutte. I nogle tilfælde kan det være teamlederen, en programleder, en kommunikationsmedarbejder eller blot en almindelig deltager. Husk, at en ansøger for at være berettiget skal være bosiddende i en EU-medlemsstat og være mellem 16 og 30 år.

 8. Ansøgningsformularen findes på alle EU-sprog.

 9. Hvis dit projekt kun gennemføres i én medlemsstat, skal du indsende det i den pågældende medlemsstat.

  I tilfælde af et tværnationalt projekt (der gennemføres i mere end én medlemsstat eller har deltagere fra flere medlemsstater), bør projektet indsendes i den medlemsstat, der er tættest knyttet til projektet. Denne afgørelse må træffes af ansøgeren.

 10. Ja. Projekter, der ikke er blandt de tre endelige vindere af tidligere udgaver af prisen, kan godt indsendes igen.

 11. Nej. Vi foreslår, at du forbereder din ansøgning offline med de ønskede data, som du så kan kopiere ind i onlineansøgningsskemaet.

 12. Ja. Du skal indsende din ansøgning af én gang, da det ikke er muligt at gemme ansøgningen og vende tilbage til den på et senere tidspunkt. Vi foreslår, at du forbereder din ansøgning offline med de ønskede data, som du så kan kopiere ind i onlineansøgningsskemaet.

 13. Den ene beskrivelse er et kort resumé af dit projekt. Det skal være på engelsk, fransk eller tysk, da det vil give prissekretariatet mulighed for at henvise til det i fremtidig kommunikation om dit projekt.

  Den anden er en fuld projektbeskrivelse, som kan skrives på et hvilket som helst officielt EU-sprog. Denne beskrivelse vil blive brugt til at vurdere projektet, så den skal vise, hvordan dit projekt: fremmer europæisk og international forståelse, giver en fælles følelse af europæisk identitet og europæisk integration, tilskynder andre unge i Europa til at engagere sig i vores demokrati og viser praktiske eksempler på europæere, der lever sammen som ét fællesskab. Juryen vil også vurdere, hvor godt disse kriterier er opfyldt, samt projektets kreativitet og innovation.

 14. Nationale juryer bestående af medlemmer af Europa-Parlamentet og repræsentanter for nationale ungdomsorganisationer træffer afgørelse om de nationale vindere i alle medlemsstater senest en måned efter indsendelsesfristen, hvorefter vi kontakter vinderne og informerer dem om de næste skridt.

  Derefter samles den europæiske jury for at udvælge tre europæiske vindere ud af de 27 nationale vindere. Vinderne vil blive bekendtgjort ved prisoverrækkelsen i Aachen i maj.

 15. Én repræsentant pr. projekt vil blive indbudt til at deltage i vinderarrangementet i Aachen i maj, hvor der vil være mulighed for at lære hinanden at kende og også møde tidligere europæiske prisvindere. Omkostningerne til deltagelse i dette arrangement afholdes af Europa-Parlamentet og Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen. Alle projektrepræsentanter vil også modtage et certifikat fra Europa-Parlamentets formand og formanden for Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen.

  Præmien for det bedste europæiske projekt er på 7 500 EUR, for det næstbedste 5 000 EUR og for det tredjebedste 2 500 EUR. Som en del af præmien vil de tre europæiske prismodtagere blive indbudt til at fremlægge deres projekter i Europa-Parlamentet i Bruxelles eller Strasbourg.

 16. Send dine spørgsmål om ansøgningsprocessen på engelsk, fransk eller tysk pr. e-mail til youth@ep.europa.eu. (Databeskyttelsespolitik)

   

frequently-asked-questions