Winnaars 2024

2024 ECYP Winners on stage

Europese winnaars

De eerste prijs van 7 500 euro ging naar Sisterhood Pathways uit Litouwen. Dit project is gericht op de bestrijding van geweld tegen vrouwen in de Baltische staten door middel van kunst, interviews, lokale workshops, internationale evenementen en een socialemediacampagne. Het doel ervan is het bewustzijn te vergroten, naar slachtoffers en specialisten te luisteren, sociale inclusie en participatie van de gemeenschap te vergemakkelijken, en kennis en strategieën te verspreiden om geweld tegen vrouwen overal te voorkomen.

De tweede prijs van 5 000 euro ging naar Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côté uit Frankrijk. Dit initiatief bevordert de solidariteit tussen jongeren in heel Europa die te maken hebben met armoede en uitsluiting, waardoor zij hun zorgen kunnen uiten en zich kunnen inzetten voor verandering. Het overstijgt taalkundige en geografische barrières, stelt problemen zoals intimidatie, discriminatie, isolement, werkloosheid en obstakels op onderwijsvlak aan de kaak, en put uit de persoonlijke ervaringen van jongeren om gedeelde uitdagingen in kaart te brengen.

De derde prijs van 2 500 euro ging naar Europe Magazine uit Duitsland, een Instagram-account met daarop een visualisatie van complexe sociale kwesties in Europa, aan de hand van kaarten, infographics en statistieken. Europe Magazine maakt gebruik van visuele journalistiek om informatie over politiek, cultuur, milieu en samenleving op een eenvoudige en toegankelijke manier over te brengen. 

Nationale winnaars

Lees over alle projecten van de nationale winnaars. image-from-the-document-manager-1

Winnaars 2023

De eerste prijs van 7 500 euro ging naar "AILEM" uit België - de allereerste taalapp op maat gemaakt voor vluchtelingen en asielzoekers, en ontwikkeld in samenspraak met hen.  De app gebruikt taal om interculturele misverstanden en kloven tussen vluchtelingen en hun gastland te doorbreken en bevat nuttige zinnen, verhalen om talen te leren, spelletjes en manieren om in contact te komen met andere gebruikers. Het project wil mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en sociale status samenbrengen.

Twee projecten behaalden een gedeelde tweede plaats: "Mobiel klimaatmuseum" uit Litouwen en "De Europese correspondent" uit Nederland.

Het "Mobiele Klimaatmuseum" (Mobili Klimato muziejaus paroda) werd in mei 2022 opgericht om mensen aan te zetten tot een klimaatvriendelijke levensstijl. Het bestaat uit vier mobiele zeecontainers die vier thema's vertegenwoordigen: Klimaatverandering - oorzaken en gevolgen, De Green Deal van de EU, Duurzame landbouw en gezonde voeding, Praktische tips om consumptie te beperken.

"The European Correspondent" (De Europese Correspondent), opgericht in 2022, brengt meer dan 140 jonge journalisten uit heel Europa samen om Europees nieuws te maken. Ze e-mailen dagelijks een nieuwsbrief, waarin ze elke dag een andere regio behandelen, met het meest relevante Europese nieuws. Ze onderzoeken ook hoe grote kwesties in verschillende Europese landen spelen.

Samenvattingen van de projecten van de nationale winnaars van 2023 (EN)

Winnaars 2022

De eerste prijs ging naar “Orquestra Sem Fronteiras” [NL:Orkest zonder grenzen] uit Portugal. Dit project bevordert de grensoverschrijdende samenwerking tussen Portugal en Spanje door middel van de muziek van jonge talenten uit beide landen, met als doel sociale en culturele ongelijkheden te verminderen.

De tweede prijs ging naar het Tsjechische project “Politika (nejen) pro mladé” [NL: Politiek (niet alleen) voor jongeren], dat jonge politici uit het hele politieke spectrum samenbrengt om te debatteren over politiek, democratie en mensenrechten, en waarmee wordt gestreefd naar een goed geïnformeerd en actief jong maatschappelijk middenveld.

De winnaar van de derde prijs was het Duitse project “Ukraine Vibes – European Public Sphere”, dat werd georganiseerd via Democracy International. In het kader van dit project, dat liep van april tot oktober 2021, namen mensen uit 36 landen deel aan onlinedebatten over democratie, ontwikkeling en Europese integratie, waarbij de nadruk lag op de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne. Een deel van de conclusies van deze debatten werd op het platform van de Conferentie over de toekomst van Europa gepubliceerd.

Samenvattingen van de projecten van de nationale winnaars van 2022 (EN)

Winnaars 2021

De eerste prijs ging naar het Tsjechische “Fakescape”-project, waarbij jongeren via spellen leren kritisch na te denken en nepnieuws te herkennen.

De tweede prijs was voor het Roemeense project “Generation Z”. Bij dat project konden jongeren de dialoog aangaan met wetenschappers en bekende personen om zo bij de jongeren nieuwsgierigheid aan te wakkeren, kritisch denken en vrije meningsuiting te bevorderen en een dialoog tussen generaties op gang te brengen.

Het project “EuroInclusion” uit Spanje won de derde prijs. Het gaat om een uitwisselingsprogramma voor jonge Europeanen dat gericht is op een volledige sociale, culturele en politieke integratie van burgers met een handicap in een vrij, divers en verenigd Europa.

Winnaars 2020

Het Duitse “European Archive of Voices” is een project waarbij mondelinge getuigenissen worden verzameld van mensen die voor 1945 zijn geboren.

De tweede prijs ging naar het Franse project “Collectif pour un service civique européen”, een vereniging die jonge Europeanen helpt vrijwilligerswerk te doen in eigen land en in andere landen om grote maatschappelijke uitdagingen zoals het milieu aan te pakken.

De derde plaats was voor de Britse Madeleina Kay, bekend als #EUsupergirl, met het initiatief “The Future is Europe”.

Eerdere winnaars van de Karel de Grote-prijs voor jongeren Eerdere winnaars van de Karel de Grote-prijs voor jongeren (op verzoek beschikbaar in 24 talen)