2024. gada balvas ieguvēji

2024 ECYP Winners on stage

Balvas ieguvēji Eiropas līmenī

Pirmo vietu un balvu 7500 eiro vērtībā ieguva projekts “Sisterhood Pathways” no Lietuvas. Šī projekta mērķis ir ar mākslas, interviju, vietēju semināru, starptautisku pasākumu un sociālo mediju kampaņu palīdzību apkarot vardarbību pret sievietēm Baltijas valstīs. Minēto pasākumu nolūks ir palielināt informētību, uzklausīt cietušās un speciālistus, veicināt sociālo iekļaušanu un sabiedrības līdzdalību, kā arī visā pasaulē izplatīt zināšanas un stratēģijas, kas novērš vardarbību pret sievietēm.

Otro vietu un balvu 5000 eiro vērtībā ieguva iniciatīva “Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côté” no Francijas. Šī iniciatīva veicina solidaritāti starp Eiropas jauniešiem, kas dzīvo nabadzībā un ir izstumti no sabiedrības, un dod viņiem iespēju paust savas bažas un pieprasīt pārmaiņas. Šo iniciatīvu neierobežo valodas un ģeogrāfiskās barjeras, un tā pievēršas tādām problēmām kā aizskaroša izturēšanās, diskriminācija, izolācija, bezdarbs un šķēršļi izglītībai. Tā pamatojas uz jauniešu pieredzi, lai apzinātu jauniešiem kopīgas problēmas.

Trešo vietu un balvu 2500 eiro vērtībā ieguva “Europe Magazine” no Vācijas. Tas ir Instagram konts, kurā publicētas kartes, infografikas un statistika par Eiropā aktuālām sociālām problēmām. “Europe Magazine” izmanto vizuālo žurnālistiku, lai vienkāršā un viegli pieejamā veidā sniegtu informāciju par politiku, kultūru, vidi un sabiedrību. 

Nacionālie uzvarētāji.

Uzzini vairāk par visiem valstu līmenī godalgotajiem projektiem! image-from-the-document-manager-1

2023. gada balvas ieguvēji

Galvenā balva 7,500 eiro apmērā piešķirta Beļģijā veidotajai mobilajai lietotnei “AILEM,” kas palīdz bēgļiem pilnveidot mītnes valsts valodas zināšanas. Lietotne izstrādāta ciešā sadarbībā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem, lai to pielāgotu šo grupu vajadzībām un atvieglotu valodas apguvi. AILEM izmanto valodu, lai kliedētu pārpratumus dažādu kultūru starpā un novērstu plaisas starp bēgļiem un to mītnes zemi. Piemēram, lietotnē iekļautas ikdienā noderīgas frāzes, stāsti un spēles valodas apguvei, kā arī veidi, kā sazināties ar citiem lietotājiem. Projekta mērķis ir apvienot cilvēkus ar dažādu izcelsmi, pieredzi un sociālo statusu.

Diviem projektiem piešķirta dalīta otrā vieta. Lietuvā izveidotais Ceļojošais klimata muzejs un Nīderlandē dibinātā mediju organizācija “The European Correspondent” saņems balvas 3,750 eiro apmērā.

2022. gada maijā izveidotā Ceļojošā klimata muzeja (Mobili Klimato muziejaus paroda) mērķis ir mudināt cilvēkus piekopt klimatam draudzīgu dzīvesveidu. Muzejs apmeklētājiem piedāvā apskatīt četrus kravas konteinerus, kuros izveidotā ekspozīcija sadalīta četrās tēmās: Klimata pārmaiņu cēloņi un ietekme, ES zaļais kurss, Ilgtspējīga lauksaimniecība un veselīga pārtika, Praktiski padomi patēriņa samazināšanai.

2022. gadā dibinātais “The European Correspondent” apvieno vairāk nekā 140 jaunos žurnālistus no visas Eiropas, lai stiprinātu un sekmētu Eiropas žurnālistikas attīstību. Organizācija katru dienu izsūta e-pasta ziņojumu, kas lasītājus informē par svarīgākajām ziņām katrā Eiropas reģionā. Katrā ziņojumā tiek pasniegtas ziņas no atšķirīga reģiona. Žurnālisti arī pēta, kā svarīgākās problēmas un to risinājumi attīstās dažādās Eiropas valstīs.

2023. gada nacionālo uzvarētāju projektu kopsavilkumi (EN)

2022. gada balvas ieguvēji

Galveno balvu saņēma Portugālē īstenotais projekts “Orquestra Sem Fronteiras” (“Orķestris bez robežām”), kas veicina pārrobežu sadarbību ar mūzikas starpniecību. Tajā sadarbojas jauni, talantīgi cilvēki no Portugāles un Spānijas, un tā mērķis ir mazināt sociālo un kultūru nevienlīdzību.

Otro vietu ieguva Čehijas jauniešu projekts “Politika (nejen) pro mladé” (“Politika (ne tikai) jauniešiem”), kas pulcē gados jaunus politiķus no visdažādākajām politikas jomām kopīgās debatēs par politiku, demokrātiju un cilvēktiesībām, lai veicinātu zinošas un aktīvas jauniešu pilsoniskās sabiedrības veidošanos.

Trešajā vietā ierindojās Vācijā realizētais projekts “Ukrainian Vibes - European Public Sphere” (“Ukrainas vēsmas: Eiropas publiskā joma”). Projekts norisinājās 2021. gadā no aprīļa līdz oktobrim, un tajā cilvēki no 36 dažādām valstīm piedalījās virtuālās diskusijās par demokrātiju, attīstību un Eiropas integrāciju, īpašu lomu diskusijās atvēlot ES un Ukrainas attiecībām. Projekta dalībnieki publicēja dažus no COFOE (Konferences par Eiropas nākotni) platformā izklāstītajiem priekšlikumiem.

2022. gada nacionālo uzvarētāju projektu kopsavilkumi (EN)

2021. gada balvas ieguvēji

Galveno balvu ieguva Čehijā īstenotais projekts “Fakescape”, kas ar spēļu palīdzību māca jauniešiem domāt kritiski un atpazīt viltus ziņas.

Otrās vietas ieguvējs bija projekts no Rumānijas “Generation Z” (“Z paaudze”), kas vienkopus pulcē jauniešus, zinātniekus un ievērojamas personības, lai veicinātu un atbalstītu jauniešu zinātkāri, kritisko domāšanu un vārda brīvību, kā arī dažādu paaudžu savstarpējo dialogu.

Trešo vietu ieguva Spānijas projekts “EuroInclusion” — Eiropas jauniešu apmaiņas programma, kuras mērķis ir panākt iedzīvotāju ar invaliditāti pilnīgu sociālo, kultūras un politisko integrāciju brīvā, daudzveidīgā un vienotā Eiropā.

2020. gada balvas ieguvēji

Galveno balvu saņēma Vācijas projekts “European Archive of Voice” (“Eiropas balss arhīvs”), kas apkopo mutvārdu vēstures liecības no cilvēkiem, kuri dzimuši pirms 1945. gada.

Otro vietu ieguva Francijas projekts “Collectif pour un service civique européen” (“Virzība uz Eiropas pilsonisko dienestu”) — asociācija, kas palīdz Eiropas jauniešiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā savā valstī un citās valstīs, lai palīdzētu risināt sabiedrībai nozīmīgas problēmas, piemēram, darbojoties vides aizsardzības jomā.

Trešajā vietā ierindojās Apvienotās Karalistes aktīviste Madelēna Keja (Madeleina Kay), kas pazīstama kā #EUsupergirl (“ES supermeitene”). Viņu apbalvoja par iniciatīvu “The Future is Europe” (“Nākotne ir Eiropa”).

Kārļa Lielā balvas iepriekšējie laureāti Kārļa Lielā balvas iepriekšējie laureāti (informācija pēc pieprasījuma pieejama 24 valodās)