Hoe kan ik me aanmelden?

Bekijk de Europese winnaars van de editie van 2024.

Op dit moment kun je geen projecten indienen.

Hoe kan ik me aanmelden?

Woon je in de EU, ben je tussen de 16 en 30 jaar oud en werk je aan een Europees project? Dan zou jij wel eens de volgende winnaar van de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren kunnen zijn! Als je je met jouw project aanmeldt, kan je tot wel 7 500 euro winnen en krijg je de nodige hulp om jouw initiatief verder te ontwikkelen.

Het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken kennen elk jaar de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren toe voor inspirerende projecten van jongeren in de hele EU die positieve verandering brengen in Europa.

Tijdschema voor 2024

 • 18 januari 2024: start van de wedstrijd
 • 12 februari 2024: uiterste datum voor de indiening van projecten
 • 20 maart 2024: bekendmaking van de nationale winnaars
 • 7 mei 2024: uitreikingsceremonie in Aken

De regels

Lees de regels van de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren grondig door voor je je aanmeldt. Projecten die niet aan de daarin vastgestelde criteria voldoen, worden niet in aanmerking genomen.

Projecten moeten aan de onderstaande criteria voldoen om in aanmerking te komen.

1. Ze moeten:

 • samenwerking en wederzijds begrip bevorderen, zowel in Europa als op internationaal niveau, op basis van democratische waarden (zoals respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten);
 • Europese integratie en een gedeeld Europees identiteitsbesef bevorderen;
 • andere jongeren in Europa aansporen om deel te nemen aan de Europese democratie;
 • praktische voorbeelden bieden van Europeanen die als gemeenschap samenleven.

2. Het project moet zijn ingediend door een persoon die in een van de 27 EU-landen woont en tussen de 16 en 30 jaar oud is op de datum van aanmelding.

Laat je inspireren door de projecten van eerdere winnaars.

Criteria

De projecten worden op grond van de volgende criteria beoordeeld:

 • in hoeverre de doelstellingen van de prijs zijn bereikt;
 • of ze creatief en origineel zijn, en of ze innovatieve initiatieven bevatten;
 • of ze een transnationale dimensie hebben en er dus jongeren uit meer dan één EU-land bij betrokken zijn (zulke projecten hebben de voorkeur).

Selectieprocedure

De selectie verloopt in twee stappen. Eerst bepaalt de nationale jury in elk EU-land wat het beste nationale project is. Daarna kiest de Europese jury uit de 27 winnende nationale projecten de 3 winnende Europese projecten.

De nationale jury in elk EU-land bestaat uit twee leden van het Europees Parlement en een vertegenwoordiger uit de jongerensector, en wordt jaarlijks samengesteld. Neem voor meer informatie over de nationale selectieprocedure in jouw EU-land contact op met het liaisonbureau van het Europees Parlement in jouw land.

De Europese jury die de drie Europese winnaars selecteert, bestaat uit:

 • de voorzitter van het Europees Parlement;
 • twee leden van het Europees Parlement;
 • drie vertegenwoordigers van de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken;
 • twee vertegenwoordigers van de jongerensector (onder wie eerdere prijswinnaars).

Tegen de beslissing van de Europese jury is geen beroep mogelijk.

Wat kan je winnen?

 1. Aan de inzenders van de drie winnende Europese projecten worden de volgende prijzen uitgereikt: de eerste prijs bedraagt 7 500 euro, de tweede prijs 5 000 euro en de derde prijs 2 500 euro.
 2. Vertegenwoordigers van elk van de winnende nationale projecten worden uitgenodigd voor de uitreiking van de Karel de Grote-prijs voor jongeren in Aken.
 3. Bovendien worden de Europese prijswinnaars uitgenodigd voor een bezoek aan het Europees Parlement (in Brussel of Straatsburg).
 4. De drie Europese winnaars krijgen elk een Schumanstage bij het Europees Parlement aangeboden (één stageplaats per team). Het teamlid dat wordt voorgedragen voor de stage moet deel uitmaken van het kernteam van het winnende project en aan alle toelatingseisen van het stageprogramma voldoen. De stage kan beginnen op 1 oktober of op 1 maart binnen 12 maanden na de prijsuitreiking. Nadere informatie over deze stagemogelijkheid zal vóór de prijsuitreiking direct aan de nationale winnaars worden toegestuurd.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via youth@europarl.europa.eu.  (Privacybeleid)

Ding mee naar de Karel de Grote-prijs voor jongeren