Veelgestelde vragen over de Karel de Grote-prijs voor jongeren

 1. Wij zijn op zoek naar projecten die: wederzijds begrip op Europees en internationaal niveau bevorderen; Europese integratie en een gedeeld Europees identiteitsbesef bevorderen; andere jongeren in Europa aansporen om deel te nemen aan de Europese democratie; praktische voorbeelden bieden van Europeanen die als één gemeenschap samenleven.

  Je project kan om het even welke vorm aannemen. Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de organisatie van evenementen voor jongeren, zoals uitwisselingsprojecten, simulatiespellen, politieke jongerenfestivals, tentoonstellingen, opleidingen of onlineprojecten. Zolang als je aan de genoemde criteria voldoet, mag je creatief zijn en een heel eigen invulling geven aan jouw project.

  Voor projecten die niet in aanmerking komen, zie vraag Ik weet niet zeker of mijn project in aanmerking komt. Hoe kom ik daar achter?

 2. De volgende projecten komen niet in aanmerking voor de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren:

  a. projecten in de planningsfase of in de eerste uitvoeringsfasen waarbij er op het moment van aanmelding nog geen zichtbare resultaten zijn;

  b. projecten ingediend door personen die voor een Europese instelling of de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken werken;

  c. scripties, proefschriften en wetenschappelijke publicaties;

  d. projecten waarvoor al een prijs van een Europees orgaan of een Europese instelling of instantie is toegekend;

  e. de drie Europese winnaars van eerdere edities van de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren;

  f. in de eerste plaats op winst gerichte activiteiten;

  g. activiteiten van overheidsorganisaties. Als jij of jouw project onder een of meer van deze categorieën valt, komt jouw project niet in aanmerking voor de prijs.

 3. Ja. Houd er rekening mee dat het project voldoende moet zijn gevorderd, zodat de jury de resultaten ervan kan beoordelen. Als je project bijvoorbeeld pas is opgestart of nog slechts een idee is dat verder moet worden uitgewerkt, adviseren we om tot de volgende editie van de wedstrijd te wachten.

 4. Nee. Als kandidaten meer dan één project hebben, kunnen ze zo veel projecten indienen als ze willen. Elk project kan maar één keer ingediend worden. Hetzelfde project kan NIET in twee of meer landen ingediend worden.

 5. Ga naar het onlineaanmeldingsformulier om je project in te dienen.

  Je kan het aanmeldingsformulier in elke EU-taal invullen en je mag documenten en foto’s uploaden om de inhoud van jouw project toe te lichten.

 6. 12 februari 2024 om 23.59.59 uur (Midden-Europese tijd)

 7. Dat is aan het projectteam. Het mag de teamleider zijn, een projectmanager, een communicatiemedewerker of zelfs een van de deelnemers. Houd er rekening mee dat je in een EU-land moet wonen en tussen de 16 en 30 jaar oud moet zijn om in aanmerking te komen.

 8. Het aanmeldingsformulier is beschikbaar in alle officiële EU-talen.

 9. Als je project in slechts één EU-land wordt uitgevoerd, moet je het in dat land indienen.

  In het geval van een transnationaal project (dat in meer dan één EU-land wordt uitgevoerd of waaraan deelnemers uit verschillende EU-landen meewerken), moet het project worden ingediend in het EU-land dat het nauwst met het project is verbonden. Welk EU-land het nauwst met het project verbonden is, moet door de indiener van het project worden bepaald.  Een kandidaat kan zijn/haar project slechts in één lidstaat indienen.

 10. Ja, dat kan. Projecten die niet tot de drie eindwinnaars van eerdere edities van de prijs behoorden, kunnen opnieuw worden ingediend. Aangezien de prijs jaarlijks plaatsvindt, zullen projecten die voor de vorige editie in aanmerking kwamen en die een jaar geleden afgewerkt werden, niet geldig zijn. Dezelfde organisaties kunnen zich aanmelden met het nieuwe project dat in het jaar van de prijs wordt uitgevoerd.

 11. Nee. We raden je aan je aanmelding offline voor te bereiden en de vereiste informatie daarna naar het onlineaanmeldingsformulier te kopiëren.

 12. Ja. Opslaan en je aanmelding later bewerken is niet mogelijk. Het is dus de bedoeling dat je je project in één keer indient. We raden je aan je aanmelding offline voor te bereiden en de vereiste informatie daarna naar het onlineaanmeldingsformulier te kopiëren.

 13. Eén beschrijving is een korte samenvatting van je project. Deze samenvatting moet in het Engels, Frans of Duits worden geschreven, zodat het secretariaat van de prijs er in de toekomstige communicatie over je project naar kan verwijzen.

  Een volledige beschrijving van het project mag in elke officiële EU-taal worden geschreven. Deze beschrijving zal worden gebruikt om het project te beoordelen, dus hierin moet je uitleggen hoe jouw project: wederzijds begrip op Europees en internationaal niveau bevordert; Europese integratie en een gedeeld Europees identiteitsbesef bevordert; andere jongeren in Europa aanspoort om deel te nemen aan de Europese democratie; praktische voorbeelden biedt van Europeanen die als één gemeenschap samenleven. De jury zal ook beoordelen in hoeverre aan deze criteria is voldaan, en zal beoordelen of je project creatief en innovatief is.

  Vermeld het volgende in de lange beschrijving:

  • hoe jouw project voldoet aan de doelstellingen van de prijs
  • wat zijn de belangrijkste en typerende doelstellingen van jouw project en hoe worden/zijn die bereikt
  • wat is jouw doelgroep
  • wat zijn de resultaten van het project (verwacht of bereikt)
  • hoe zal je de informatie over jouw project delen
  • hoe zal je het succes van jouw project evalueren
  • hoeveel mensen hebben deelgenomen aan het project en hoeveel mensen heeft het bereikt
 14. De nationale jury’s, bestaande uit leden van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van nationale jongerenorganisaties, besluiten binnen een maand na de indieningstermijn van de projecten over de nationale winnaars in elk EU-land, waarop wij contact opnemen met de winnaars en hen op de hoogte brengen van de volgende stappen.

  Daarna zal de Europese jury bijeenkomen om 3 Europese winnaars uit de 27 nationale winnaars te kiezen. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in Aken.

 15. De nationale winnaars worden aangekondigd door de Liaisonbureaus van het Europees Parlement in de lidstaten. Daarna neemt het team van de afdeling Jongeren van het Parlement contact op met alle nationale winnaars.

  Wordt per project één vertegenwoordiger uitgenodigd voor de week van de winnaars in Aken, waar de deelnemers met elkaar kunnen kennismaken en eerdere Europese prijswinnaars kunnen ontmoeten.. De deelname aan dit evenement wordt bekostigd door het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken. Daarnaast reiken de voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken aan alle vertegenwoordigers van de winnende projecten een certificaat uit.

  Alle nationale winnaars worden uitgenodigd om in contact te blijven met het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karelsprijs Aken. Ze kunnen ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan toekomstige evenementen.

 16. De Europese jury kiest drie Europese winnaars uit de 27 nationale winnaars. De drie Europese winnaars worden aangekondigd tijdens de prijsuitreiking in Aken, waar alle nationale winnaars uitgenodigd zullen zijn.

  De prijs voor de Europese winnaars:
  • De eerste ontvangt 7 500 EUR, de tweede 5 000 EUR en de derde 2 500 EUR.
  • De drie Europese prijswinnaars worden ook uitgenodigd voor een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg, waar zij hun projecten mogen presenteren.
  • De drie Europese prijswinnaars krijgen eveneens de mogelijkheid om deel te nemen aan het Schuman-stageprogramma van het Europees Parlement. Zie voor meer informatie: Wat zijn de regels van de Schumanstage voor de Europese winnaars?

 17. De drie Europese winnaars krijgen elk een Schumanstage bij het Europees Parlement aangeboden (één stageplaats per team). Het teamlid dat wordt voorgedragen voor de stage moet deel uitmaken van het kernteam van het winnende project en aan alle toelatingseisen van het stageprogramma voldoen. De stage kan beginnen op 1 oktober of op 1 maart binnen 12 maanden na de prijsuitreiking. Nadere informatie over deze stagemogelijkheid zal vóór de prijsuitreiking direct aan de nationale winnaars worden toegestuurd.

 18. Stuur je vragen over de aanmeldingsprocedure in het Engels, Frans of Duits per e-mail naar youth@ep.europa.eu(Privacybeleid)

frequently-asked-questions