Veelgestelde vragen over de Karel de Grote-prijs voor jongeren

 1. Wij zijn op zoek naar projecten die: wederzijds begrip op Europees en internationaal niveau bevorderen; Europese integratie en een gedeeld Europees identiteitsbesef bevorderen; andere jongeren in Europa aansporen om deel te nemen aan de Europese democratie; praktische voorbeelden bieden van Europeanen die als één gemeenschap samenleven.

  Je project kan om het even welke vorm aannemen. Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de organisatie van evenementen voor jongeren, zoals uitwisselingsprojecten, simulatiespellen, politieke jongerenfestivals, tentoonstellingen, opleidingen of onlineprojecten. Zolang als je aan de genoemde criteria voldoet, mag je creatief zijn en een heel eigen invulling geven aan jouw project.

  Voor projecten die niet in aanmerking komen, zie vraag Ik weet niet zeker of mijn project in aanmerking komt. Hoe kom ik daar achter?

 2. De volgende projecten komen niet in aanmerking voor de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren:

  a. projecten in de planningsfase of in de eerste uitvoeringsfasen waarbij er op het moment van aanmelding nog geen zichtbare resultaten zijn;

  b. projecten ingediend door personen die voor een Europese instelling of de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken werken;

  c. scripties, proefschriften en wetenschappelijke publicaties;

  d. projecten waarvoor al een prijs van een Europees orgaan of een Europese instelling of instantie is toegekend;

  e. de drie Europese winnaars van eerdere edities van de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren;

  f. in de eerste plaats op winst gerichte activiteiten;

  g. activiteiten van overheidsorganisaties. Als jij of jouw project onder een of meer van deze categorieën valt, komt jouw project niet in aanmerking voor de prijs.

 3. Ja. Houd er rekening mee dat het project voldoende moet zijn gevorderd, zodat de jury de resultaten ervan kan beoordelen. Als je project bijvoorbeeld pas is opgestart of nog slechts een idee is dat verder moet worden uitgewerkt, adviseren we om tot de volgende editie van de wedstrijd te wachten.

 4. Nee. Je mag zo veel projecten indienen als je wilt.

 5. Ga naar het onlineaanmeldingsformulier om je project in te dienen.

  Je kan het aanmeldingsformulier in elke EU-taal invullen en je mag documenten en foto’s uploaden om de inhoud van jouw project toe te lichten.

 6. 2 februari 2023 om 23.59.59 uur (Midden-Europese tijd)

 7. Dat is aan het projectteam. Het mag de teamleider zijn, een projectmanager, een communicatiemedewerker of zelfs een van de deelnemers. Houd er rekening mee dat je in een EU-land moet wonen en tussen de 16 en 30 jaar oud moet zijn om in aanmerking te komen.

 8. Het aanmeldingsformulier is beschikbaar in alle officiële EU-talen.

 9. Als je project in slechts één EU-land wordt uitgevoerd, moet je het in dat land indienen.

  In het geval van een transnationaal project (dat in meer dan één EU-land wordt uitgevoerd of waaraan deelnemers uit verschillende EU-landen meewerken), moet het project worden ingediend in het EU-land dat het nauwst met het project is verbonden. Welk EU-land het nauwst met het project verbonden is, moet door de indiener van het project worden bepaald.

 10. Ja. Projecten die niet tot de drie eindwinnaars van eerdere edities van de prijs behoorden, kunnen opnieuw worden ingediend.

 11. Nee. We raden je aan je aanmelding offline voor te bereiden en de vereiste informatie daarna naar het onlineaanmeldingsformulier te kopiëren.

 12. Ja. Opslaan en je aanmelding later bewerken is niet mogelijk. Het is dus de bedoeling dat je je project in één keer indient. We raden je aan je aanmelding offline voor te bereiden en de vereiste informatie daarna naar het onlineaanmeldingsformulier te kopiëren.

 13. Eén beschrijving is een korte samenvatting van je project. Deze samenvatting moet in het Engels, Frans of Duits worden geschreven, zodat het secretariaat van de prijs er in de toekomstige communicatie over je project naar kan verwijzen.

  Een volledige beschrijving van het project mag in elke officiële EU-taal worden geschreven. Deze beschrijving zal worden gebruikt om het project te beoordelen, dus hierin moet je uitleggen hoe jouw project: wederzijds begrip op Europees en internationaal niveau bevordert; Europese integratie en een gedeeld Europees identiteitsbesef bevordert; andere jongeren in Europa aanspoort om deel te nemen aan de Europese democratie; praktische voorbeelden biedt van Europeanen die als één gemeenschap samenleven. De jury zal ook beoordelen in hoeverre aan deze criteria is voldaan, en zal beoordelen of je project creatief en innovatief is.

 14. De nationale jury’s, bestaande uit leden van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van nationale jongerenorganisaties, besluiten binnen een maand na de indieningstermijn van de projecten over de nationale winnaars in elk EU-land, waarop wij contact opnemen met de winnaars en hen op de hoogte brengen van de volgende stappen.

  Daarna zal de Europese jury bijeenkomen om 3 Europese winnaars uit de 27 nationale winnaars te kiezen. De winnaars worden in mei bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in Aken.

 15. In de maand mei wordt per project één vertegenwoordiger uitgenodigd voor de week van de winnaars in Aken, waar de deelnemers met elkaar kunnen kennismaken en eerdere Europese prijswinnaars kunnen ontmoeten. De deelname aan dit evenement wordt bekostigd door het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken. Daarnaast reiken de voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken aan alle vertegenwoordigers van de winnende projecten een certificaat uit.

  De prijs voor het winnende Europese project bedraagt 7 500 euro, de tweede prijs 5 000 euro en de derde prijs 2 500 euro. De drie Europese prijswinnaars worden ook uitgenodigd voor een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg, waar zij hun projecten mogen presenteren.

 16. Stuur je vragen over de aanmeldingsprocedure in het Engels, Frans of Duits per e-mail naar youth@ep.europa.eu(Privacybeleid)

frequently-asked-questions