2024 m. laureatai

2024 ECYP Winners on stage

Europos laureatai

Pirmoji vieta ir 7500 eurų dydžio premija atiteko projektui „Sisterhood Pathways“ iš Lietuvos. Šio projekto tikslas – kovoti su smurtu prieš moteris Baltijos šalyse pasitelkiant meną, interviu, vietinės reikšmės seminarus, tarptautinius renginius ir socialinės žiniasklaidos kampanijas. Vykdant projektą didinamas informuotumas, kalbamasi su aukomis ir specialistais, sudaromos sąlygos socialinei įtraukčiai ir bendruomenės dalyvavimui ir skleidžiamos žinios bei smurto prieš moteris prevencijos strategijos.

Antroji vieta ir 5000 eurų premija atiteko projektui „Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côté“ iš Prancūzijos. Šia iniciatyva siekiama stiprinti skurdą ir atskirtį patiriančio jaunimo solidarumą Europoje sudarant galimybę jauniems žmonėms išsakyti tai, kas jiems rūpi, ir siekti pokyčių. Ją vykdant įveikiamos kalbinės ir geografinės kliūtys ir sprendžiamos priekabiavimo, diskriminacijos, izoliacijos, nedarbo ir švietimo problemos. Siekiant nustatyti bendrus uždavinius atsižvelgiama į paties jaunimo patirtį.

Trečioji vieta ir 2500 eurų premija atiteko projektui „Europe Magazine“ iš Vokietijos. Tai „Instagram“ paskyra, kurioje pasitelkiant žemėlapius, infografikus ir statistinius duomenis vaizduojamos sudėtingos Europos socialinės problemos. „Europe Magazine“, naudodamas vizualinę žurnalistiką, paprastai ir suprantamai pateikia informaciją apie politiką, kultūrą, aplinką ir visuomenę. 

2024 m. nacionaliniai laureatai

Informacija apie visus nugalėjusius nacionalinius projektus. image-from-the-document-manager-1

2023 m. nugalėtojai

Pirmosios vietos premija (7 500 eurų) atiteko „AILEM“ projektui iš Belgijos. Tai – pirmoji kalbinė programėlė, pritaikyta pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams, sukurta konsultuojantis su jais. Programėlėje pasitelkiama kalba, kad būtų panaikinti tarpkultūriniai nesusipratimai ir atotrūkis tarp pabėgėlių ir juos priimančios šalies. Programėlėje yra naudingų frazių, istorijų ir žaidimų, kurie padeda mokytis kalbą, taip pat būdų susisiekti su kitais vartotojais. Projektu siekiama suburti skirtingos kilmės, patirties ir socialinės padėties žmones.

Du projektai šiais metais dalijasi antrąją vietą: Lietuvos projektas „Mobili Klimato muziejaus paroda“ ir Nyderlandų projektas „Europos korespondentas“.

„Mobili Klimato muziejaus paroda“ buvo įkurta 2022 m. gegužę, siekiant skatinti klimatui palankų gyvenimo būdą. Parodą sudaro keturi mobilūs jūriniai konteineriai, skirti šioms temoms: klimato kaita – priežastys ir poveikis; ES žaliasis susitarimas; tvarus ūkininkavimas ir sveikas maistas; praktiniai patarimai, kaip sumažinti vartojimą.

„Europos korespondentas“, įkurtas 2022 m., vienija daugiau nei 140 jaunų žurnalistų iš visos Europos, siekiant kurti Europos žurnalistiką. Elektroniniu paštu kasdien yra siunčiamas naujienlaiškis, kiekvieną kartą apimantis aktualiausias skirtingo regiono Europos naujienas. Projekte dalyvaujantys žurnalistai taip pat tiria dideles įvairių Europos šalių problemas.

2023 m. nacionalinių nugalėtojų projektų santraukos (EN)

2022 m. nugalėtojai

Pirmąją vietą laimėjo projektas iš Portugalijos „Orquestra Sem Fronteiras“ (liet. „Orkestras be sienų“). Juo skatinamas Portugalijos ir Ispanijos tarpvalstybinis bendradarbiavimas pasitelkiant muziką. Jauni talentingi muzikantai iš abiejų šalių siekia mažinti socialinę ir kultūrinę nelygybę.

Antrosios vietos laimėtoju tapo Čekijos projektas „Politika (nejen) pro mladé“ (liet. „Politika (ne tik) jaunimui“). Šis projektas suburia viso politinio spektro jaunus politikus diskutuoti apie politiką, demokratiją ir žmogaus teises, siekiant kurti informuotą ir aktyvią jaunąją pilietinę visuomenę.

Trečioji vieta atiteko remiant organizacijai „Democracy International“ organizuotam Vokietijos projektui „Ukrainian Vibes - European Public Sphere“ (liet. „Ukraina – Europos viešojoje erdvėje“). 2021 m. balandžio–spalio mėnesiais vykęs projektas subūrė žmones iš 36 šalių į virtualias diskusijas apie demokratiją, vystymąsi ir Europos integraciją, dėmesį skiriant ES ir Ukrainos santykiams. Projekto organizatoriai paskelbė kai kuriuos pasiūlymus, pateiktus skaitmeninėje Konferencijos dėl Europos ateities platformoje.

2022 m. nacionalinių nugalėtojų projektų santraukos (EN)

2021 m. nugalėtojai

Pirmosios vietos apdovanojimas buvo skirtas čekų projektui „Fakescape“, kuris žaidimų pagalba moko jaunus žmones kritinio mąstymo ir lavina jų gebėjimus pastebėti netikrą informaciją.

Antrąją vietą užėmė rumunų projektas „Generation Z“. Suartindamas jaunus žmones su mokslininkais ir kitomis asmenybėmis, šis projektas skatina jaunų žmonių smalsumą, kritinį mąstymą, žodžio laisvę ir kartų diskusijas.

Ispanų projektas „EuroInclusion“ laimėjo trečiąją vietą. Tai jauniems europiečiams skirta mainų programa, kuria siekiama negalią turinčių piliečių socialinė, kultūrinė ir politinė integracija laisvoje, įvairialypėje ir vieningoje Europoje.

2020 m. nugalėtojai

Vokiečių projektas „Europos balsų archyvas“ renka žodinius prisiminimus iš žmonių, gimusių iki 1945 m.

Antroji vieta atiteko prancūzų projektui „Pilietinės Europos tarnybos link“. Tai asociacija, padedanti jauniems europiečiams, siekiantiems sutelkti dėmesį į socialinius iššūkius bei savanoriauti ne tik savo, bet ir kitose šalyse.

Trečiąją vietą už savo iniciatyvą „Ateitis yra Europoje“ užėmė Madeleina Kay (Jungtinė Karalystė), žinoma kaip #EUsupergirl.

Ankstesnių metų Karolio Didžiojo jaunimo premijos laureatai Ankstesnių metų Karolio Didžiojo jaunimo premijos laureatai (24 kalbomis pateikus prašymą)