FINANCIERING

Ben je op zoek naar een subsidie om je project te ontwikkelen of deel te nemen aan onze evenementen? Ontdek wat het Europees Parlement je te bieden heeft en begin je volgende Europese avontuur te plannen!

 1. Hoe stel ik me kandidaat?
  • Werk mee aan het programma en organiseer een workshop of artistiek optreden tijdens het EYE. Degenen met de beste ideeën ontvangen financiële steun om het evenement bij te wonen.
  • Neem deel aan het EYE. Degenen met de beste ideeën ontvangen financiële steun om het evenement te kunnen bijwonen. Jongeren uit kansarme milieus, afgelegen en plattelandsgebieden en mensen met een handicap krijgen voorrang.

  Frequentie: om de twee jaar.
  Sponsoring: 60 euro voor hotelkosten, 40 euro voor maaltijden en 4,5 cent per afgelegde kilometer (heen en terug) per persoon.
  Kom ik in aanmerking? Sponsoring kan worden toegekend aan groepen van tien tot twintig personen. Individuele personen en groepen van minder dan tien personen komen niet in aanmerking.

 2. Hoe stel ik me kandidaat?
  • Om deel te nemen aan Euroscola moet je meedoen aan een selectieprocedure die in verschillende EU-landen op verschillende tijdstippen plaatsvindt. Als jij of je groep wordt uitgekozen, kom je in aanmerking voor financiële steun, zodat je het Euroscola-evenement in Straatsburg kunt bijwonen.
  • Het liaisonbureau van het Europees Parlement in jouw land zal je de regels van de wedstrijd doorgeven, aangezien deze regels van land tot land verschillen. Neem rechtstreeks contact met ons op als je uit een kandidaat-lidstaat komt.

  Frequentie: 20 à 22 Euroscola-evenementen per jaar. Eén à twee selectie-evenementen per land en per jaar.
  Sponsoring: een vast bedrag van 60 euro voor hotelkosten, een vast bedrag van hoogstens 40 euro voor maaltijden, en 9 cent per afgelegde kilometer (heen en terug) per persoon als er een wedstrijd heeft plaatsgevonden, en 4,5 cent als er geen wedstrijd heeft plaatsgevonden.
  Kom ik in aanmerking? Groepen van maximaal 24 leerlingen en 2 leraren per land kunnen worden gesponsord. Leerlingen met een handicap mogen met een begeleider komen voor wie ook wordt betaald.

 3. Hoe stel ik me kandidaat?
  • Europese jeugdseminars ter plaatse zijn momenteel opgeschort als gevolg van de COVID-19-pandemie. Zodra we de fysieke bezoeken in Brussel kunnen hervatten, zullen we een oproep tot kandidaatstelling publiceren op de bezoekerswebsite van het EP. Vragen over onlineseminars en seminars ter plaatse kun je richten aan eys@europarl.europa.eu

  Frequentie: tien seminars ter plaatse per jaar of tien à twintig onlineseminars per jaar.
  Sponsoring: voor Europese jeugdseminars ter plaatse: een vast bedrag van 60 euro voor hotelkosten, een vast bedrag van 40 euro voor maaltijden en 4,5 cent per afgelegde kilometer (heen en terug) per persoon.
  Kom ik in aanmerking? Sponsoring kan worden toegekend aan groepen van tien tot dertig personen. Individuele personen en groepen van minder dan tien personen komen niet in aanmerking.

 4. Hoe stel ik me kandidaat?
  • Het Europees Parlement publiceert om de twee jaar een oproep tot het aanvragen van jongerenbeurzen. Maatschappelijke en jongerenorganisaties kunnen dan communicatieprojecten indienen om hiervoor in aanmerking te komen. Voor elke oproep worden specifieke thema’s en prioriteiten vastgelegd, maar over het algemeen worden de communicatieprioriteiten van het EP gevolgd, zoals de Conferentie over de toekomst van Europa en de Europese verkiezingen.
  De oproep tot het aanvragen van beurzen wordt hier bekendgemaakt: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/nl/grants/media-and-events

  Frequentie: om de twee jaar. Voorafgaand aan de Europese verkiezingen kunnen speciale oproepen worden gepubliceerd.
  Sponsoring: elke jongerenorganisatie maakt een schatting van de totale begroting van het voorgestelde project. Een percentage daarvan wordt gefinancierd door het Europees Parlement. Het beoordelingscomité, dat is samengesteld uit medewerkers van het Parlement, beslist of en hoeveel geld aan de indiener van het project wordt toegekend.
  Kom ik in aanmerking? De best beoordeelde projecten worden geselecteerd. Het comité streeft naar een geografisch evenwicht en een evenwicht tussen projecten van nationale/lokale organisaties en projecten van pan-Europese organisaties.

 5. Hoe stel ik me kandidaat?
  Om in aanmerking te komen voor de Karel de Grote-prijs voor jongeren, moet je:
  • over een Europees project beschikken waarmee je je wilt aanmelden;
  • tussen de 16 en 30 jaar oud zijn;
  • in een van de EU-lidstaten woonachtig zijn.
    Projecten kunnen worden ingediend door individuele personen of namens een organisatie of groep jongeren. De eerste ronde is een nationale selectie, waarna de indieners van de winnende projecten uit elke lidstaat met elkaar concurreren in de tweede ronde. Vervolgens worden drie finalisten uitgenodigd voor de prijsuitreiking in Aken, waar de winnaar wordt bekendgemaakt. Meer informatie vind je op de website van de Karel de Grote-prijs voor jongeren.

  Frequentie: één keer per jaar.
  Sponsoring: Hoofdprijs: 7 500 euro Tweede prijs: 5000 euro Derde prijs:2 500 euro De drie finalisten worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking in Aken en in het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg.
  Kom ik in aanmerking? Elk project waarmee samenwerking en wederzijds begrip in Europa en de wereld worden bevorderd en dat wordt georganiseerd door personen uit een EU-lidstaat die tussen de 16 en 30 jaar oud zijn, komt in aanmerking en kan worden ingediend.

   

 6. * Hoe vraag ik financiering aan? Het Europees Parlement publiceert elke twee jaar een oproep voor het aanvragen van financiering. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen hierop reageren en hun voorstel voor een Local EYE in hun stad indienen. De twee organisaties met de beste voorstellen mogen ieder een EYE-evenement in het weekend organiseren in een lidstaat. Evenementen in meer dan een lidstaat worden aangemoedigd. De oproepen voor het aanvragen van financiering worden gepubliceerd op de volgende pagina: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/nl/grants/media-and-events

  * Hoe vaak? Het EYE vindt elke twee jaar plaats.

  * Hoeveel financiering kun je krijgen en wat zijn de criteria daarvoor? Voor de beide projecten is in totaal 220 000 EUR beschikbaar. De maximale financiering per project is 110 000 EUR. Lagere bedragen kunnen ook worden aangevraagd. Als eerste wordt gecontroleerd of de voorstellen voldoen aan de formele criteria en in aanmerking komen voor financiering. Voorstellen die hieraan voldoen worden op uitvoerbaarheid en andere criteria beoordeeld door een beoordelingscomité. Het comité stelt vervolgens op basis daarvan een ranglijst op.

  * Voldoe ik aan de voorwaarden? Alleen projecten met één begunstigde kunnen aanspraak maken op financiering. Aanvragers moeten kunnen aantonen dat ze een organisatie zonder winstoogmerk zijn, een privaatrechtelijk rechtspersoon zijn die bij aanmelding reeds drie jaar als zodanig is geregistreerd, een rechtspersoon met zetel in een lidstaat van de Europese Unie zijn of een rechtspersoon zonder politieke banden zijn.

  Lees meer over Local EYES