Over de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren

De Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren is een prijs die wordt uitgereikt voor projecten van jongeren ter ondersteuning van de democratie in Europa en de bevordering van samenwerking en wederzijds begrip in Europa en op internationaal niveau. Met de prijs wordt de aandacht gevestigd op de inspanningen van jongeren om een gedeeld gevoel van Europese identiteit te ontwikkelen en wordt de actieve rol die jongeren spelen bij de ontwikkeling van Europa beloond.

De prijs wordt uitgereikt door het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken en werd in 2008 in het leven geroepen.

Om in aanmerking te komen voor de Karel de Grote-prijs voor jongeren, moet je:

  • een Europees project hebben waarmee je je wilt aanmelden;
  • tussen de 16 en 30 jaar oud zijn;
  • in één van de EU-landen wonen - Je kan een project individueel indienen of namens een organisatie of groep jongeren.

Alle ingediende projecten worden eerst beoordeeld door de nationale jury van het EU-land waarin het project wordt uitgevoerd. Vervolgens draagt de nationale jury één enkel project voor. Uit de 27 nationale winnaars kiest de Europese jury 3 Europese winnaars, die tot 7 500 euro aan prijzengeld ontvangen voor hun projecten.

About the Charlemagne Youth Prize