Actieve lessen over de Europese Unie

Het lesmateriaal 'Europe@school - Actieve lessen over de Europese Unie' bestaat uit een docentenhandleiding en zeven losstaande lesmodules. Elke module bevat instructies en materiaal over verschillende EU-onderwerpen.

  1. Deze quiz bestaat uit twaalf meerkeuzevragen. Je kunt de quiz in de klas doen, of met de hele school. Het aantal deelnemers is onbeperkt. Geschatte duur: 15 minuten

  2. Dit spel prikkelt de nieuwsgierigheid naar de EU-lidstaten. Leerlingen proberen in teams zo snel mogelijk de code te kraken. De bedoeling is dat de leerlingen er graag achter willen komen welke landen eigenlijk lid zijn van de Europese Unie. Geschatte duur: 40 minuten

  3. Dit kaartspel gaat uit van het vraag-en-antwoordprincipe en gaat over de EU en haar geschiedenis. De antwoorden op de vragen zijn door de spelvorm makkelijker te onthouden, zodat leerlingen spelenderwijs kennis opdoen over de EU. Geschatte duur: 40 minuten

  4. Dit spel gaat uit van situaties uit het dagelijkse leven van de leerlingen waarbij ze in aanraking komen met de EU, met enkele concrete voorbeelden van EU-wetgeving. Het is een afvalrace waarbij de leerlingen bij elk voorbeeld moeten aangeven of zij denken dat dit EU-wetgeving is of niet. Geschatte duur: 20 minuten

  5. Deze module start met een kwartetspel, waarbij de spelers de waarden van de EU leren kennen en een aantal concrete voorbeelden krijgen van hoe de EU deze waarden in de praktijk brengt. Na deze eerste kennismaking gaan de leerlingen elk apart kritisch nadenken over deze waarden. Tot slot oefenen zij hun democratische vaardigheden met een klassendebat, waarbij zij kunnen kiezen uit 16 stellingen. Geschatte duur: 30 minuten + 10 minuten per stelling

  6. In dit rollenspel kunnen leerlingen even in de huid kruipen van een lid van het Europees Parlement. Gedurende een tot twee uur verandert het klaslokaal in het Europees Parlement en bespreken de leerlingen hoe zij verschillende EU-thema’s zouden aanpakken, zoals de opwarming van de aarde, regels voor tabak en een EU-leger.

  7. In deze les oefenen leerlingen hoe ze kunnen zien of inhoud mogelijk bedoeld is om hen te manipuleren. Ze leren hoe je kunt voorkomen dat je wordt beetgenomen. De les bestaat uit een mix van groepsactiviteiten en presentaties. Daarnaast bevat het materiaal tips voor spelletjes over dit onderwerp en extra lectuur, en lijsten van Europese organisaties die zich met factchecking bezighouden.

  8. De handleiding licht toe hoe het lespakket is opgebouwd, volgens een modulaire benadering met activerende methodes, en geeft meer uitleg over de achterliggende didactische principes. Leerkrachten vinden er ook een lijst van aanvullende leermiddelen.