Vuoden 2024 voittajat

2024 ECYP Winners on stage

Eurooppalaiset voittajat

Ensimmäisen palkinnon eli 7 500 euroa voitti Sisterhood Pathways Liettuasta. Hankkeen tarkoituksena on torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa Baltian maissa. Siinä hyödynnetään taidetta, haastatteluja, alueellisia työpajoja, kansainvälisiä tapahtumia ja sosiaalisen median kampanjaa. Tavoitteena on herättää tietoisuutta, kuulla uhreja ja asiantuntijoita sekä edistää sosiaalista osallisuutta ja yhteisöön osallistumista. Lisäksi levitetään tietoa ja strategioita, joilla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan ennaltaehkäistä kaikkialla.

Toisen palkinnon eli 5 000 euroa voitti Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côté Ranskasta. Aloite edistää köyhyydestä ja syrjäytyneisyydestä kärsivien nuorten yhteenkuuluvuuden tunnetta kaikkialla Euroopassa. Sen avulla nuoret saavat huolenaiheitaan kuuluviin ja voivat puhua muutoksen puolesta. Se ylittää kielellisiä ja maantieteellisiä rajoja ja puuttuu ongelmiin, kuten häirintään, syrjintään, eristyneisyyteen, työttömyyteen sekä koulutuksen esteisiin. Se pyrkii myös tunnistamaan yhteisiä haasteita nuorten omien kokemusten pohjalta.

Kolmannen palkinnon eli 2500 euroa voitti Europe Magazine Saksasta. Se on Instagram-tili, joka valottaa Euroopan monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia karttojen, infografiikoiden sekä tilastojen avulla. Europe Magazine hyödyntää visuaalista journalismia levittääkseen tietoa politiikasta, kulttuurista, ympäristöstä ja yhteiskunnasta yksinkertaisella ja helposti lähestyttävällä tavalla. 

Vuoden 2024 kansalliset voittajat

Tutustu kaikkiin kansallisiin voittajahankkeisiin. image-from-the-document-manager-1

Voittajat vuonna 2023

Ensimmäisen palkinnon 7 500 euroa sai belgialainen AILEM – ensimmäinen pakolaisille ja turvapaikanhakijoille räätälöity kielisovellus, joka on kehitetty yhteistyössä heidän kanssaan. Sovellus käyttää kieltä murtaakseen kulttuurienvälisiä väärinkäsityksiä ja kuiluja pakolaisten ja heidän isäntämaansa välillä. Se sisältää hyödyllisiä lauseita, kieltenoppimistarinoita ja pelejä sekä tapoja olla yhteydessä muihin käyttäjiin. Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen ihmisiä, joilla on erilaiset taustat ja kokemuspohja.

Kaksi hanketta ylsi jaetulle toiselle sijalle: "Mobile Climate Museum" Liettuasta ja "The European Correspondent" Alankomaista. 

"Mobile Climate Museum" (Mobili Klimato muziejaus paroda) perustettiin toukokuussa 2022 tavoitteena saada ihmiset omaksumaan ilmastoystävällinen elämäntapa. Se koostuu neljästä liikkuvasta merikontista, jotka edustavat neljää teemaa: Ilmastonmuutos – syyt ja vaikutukset, EU:n vihreän kehityksen ohjelma, Kestävä viljely ja terveellinen ruoka, Käytännön vinkkejä kulutuksen vähentämiseen.

Vuonna 2022 perustettu "The European Correspondent" kokoaa yhteen yli 140 nuorta toimittajaa eri puolilta Eurooppaa tavoitteenaan luoda eurooppalaista journalismia. Nuoret toimittajat lähettävät sähköpostilla päivittäisen uutiskirjeen, joka kattaa joka päivä eri aihealueen ja sisältää tärkeimmät eurooppalaiset uutiset. He myös tutkivat, kuinka suuria eurooppalaisia kysymyksiä uutisoidaan eri Euroopan maissa.

Yhteenvedot vuoden 2023 kansallisten voittajien hankkeista (EN)

Voittajat vuonna 2022

Ensimmäiselle sijalle sijoittui Orquestra Sem Fronteiras (orkesteri ilman rajoja) Portugalista. Hanke edistää yhteistyötä Portugalin ja Espanjan välillä nuorten lahjakkaiden taiteilijoiden musiikin välityksellä. Tavoitteena on lievittää yhteiskunnallista ja kulttuurista epätasa-arvoa.

Toiseksi sijoittui tšekkiläinen Politika (nejen) pro Mladélle (politiikkaa (ei vain) nuorille), joka tuo yhteen nuoria poliitikkoja eri poliittisista puolueista keskustelemaan politiikasta, demokratiasta ja ihmisoikeuksista. Hankkeen tavoite on edistää tietopohjaista, aktiivista nuorten kansalaisyhteiskuntaa.

Kolmannelle sijalle puolestaan tuli saksalainen hanke ”Ukrainian Vibes - European Public Sphere” (ukrainalaisia fiiliksiä - eurooppalainen julkinen tila), joka järjestettiin Democracy Internationalin kautta. Hanke kesti huhtikuusta lokakuuhun 2021 ja toi yhteen ihmisiä 36 maasta virtuaalisiin keskusteluihin demokratiasta, kehityksestä ja eurooppalaisesta integraatiosta keskittyen EU:n ja Ukrainan välisiin suhteisiin. Se myös julkaisi joitain Euroopan tulevaisuuskonferenssin verkkoalustalla esitettyjä ideoita.

Yhteenvedot vuoden 2022 kansallisten voittajien hankkeista (EN)

Voittajat vuonna 2021

Ensimmäinen palkinto myönnettiin tšekkiläiselle Fakescape-hankkeelle, joka opettaa nuorille pelien avulla kriittistä ajattelua ja valeuutisten tunnistamista.

Toiseksi sijoittui romanialainen Generation Z -hanke, joka tuo yhteen nuoria tutkijoiden ja merkkihenkilöiden kanssa. Tavoitteena on edistää uteliaisuutta, kriittistä ajattelua ja sananvapautta sekä sukupolvien välistä vuoropuhelua.

Espanjalainen EuroInclusion otti kolmannen sijan. Kyse on nuorille eurooppalaisille suunnatusta vaihto-ohjelmasta, jonka tavoitteena on saavuttaa vammaisten ihmisten täysi yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja poliittinen integraatio vapaassa, moninaisessa ja yhtenäisessä Eurooppassa.

Voittajat vuonna 2020

Saksalainen hanke ”Europan Archive of Voices” kerää suullisia tarinoita historiasta ihmisiltä, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1945.

Toiselle sijalle tuli ranskalainen eurooppalaista kansalaispalvelusta ajava hanke ”Service civique européen”, joka auttaa eurooppalaisia nuoria tekemään vapaaehtoistyötä kotimaassaan ja ulkomailla. Tavoitteena on löytää ratkaisuita merkittäviin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten ympäristönsuojeluun.

Kolmanneksi sijoittui brittiläinen Madeleina Kay, eli #EUsupergirl, hankkeellaan ”The Future is Europe”.

Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon aiemmat voittajat Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon aiemmat voittajat (saatavilla pyynnöstä 24 kielellä)