Víťazi za rok 2024

2024 ECYP Winners on stage

Európski víťazi

Prvú cenu vo výške 7 500 eur získal projekt Sisterhood Pathways z Litvy, ktorý je zameraný na boj proti násiliu páchanému na ženách v pobaltských štátoch. Využíva pritom umenie, rozhovory, miestne workshopy, medzinárodné podujatia a kampane na sociálnych médiách. Tvorcovia sa snažia zvýšiť povedomie o danej problematike a vytvoriť tak priestor na zdieľanie pre obete a špecialistov. Zároveň chcú uľahčiť sociálne začlenenie, zapájať komunitu a šíriť informácie a stratégie ako predchádzať násiliu páchanému na ženách vo všetkých krajinách.

Druhá cena vo výške 5 000 eur bola udelená projektu Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côté z Francúzska. Táto iniciatíva rozvíja solidaritu medzi mladými Európanmi, ktorí čelia chudobe a vylúčeniu, a poskytuje im priestor tak na vyjadrovanie obáv, ako aj na presadzovanie zmien. Prekonáva tiež jazykové a zemepisné bariéry, zaoberá sa problémami ako obťažovanie, diskriminácia a izolácia a prekážkami v oblasti nezamestnanosti a vzdelávania. Projekt zároveň čerpá zo skúseností mladých ľudí a identifikuje ich spoločné výzvy.

Nemecký projekt Europe Magazine získal tretiu cenu vo výške 2 500 eur. Ide o instagramový účet, ktorý zvyšuje povedomie o zložitých sociálnych problémoch v Európe pomocou máp, infografík a štatistík. Europe Magazine využíva vizuálnu žurnalistiku, prostredníctvom ktorej podáva jednoduché a zrozumiteľné informácie o politike, kultúre, životnom prostredí a spoločnosti. 

Národní víťazi

Prečítaj si o všetkých víťazných národných projektoch. image-from-the-document-manager-1

Víťazi 2023

Prvú cenu vo výške 7 500 EUR získal projekt "AILEM" z Belgicka - vôbec prvá jazyková aplikácia prispôsobená utečencom a žiadateľom o azyl a vyvinutá v spolupráci s nimi.  Využíva jazyk na odstránenie kultlúrnych nedorozumení a rozdielov medzi utečencami a ich hostiteľskou krajinou a obsahuje užitočné frázy, príbehy a hry na učenie jazyka, ako aj spôsoby, ako sa spojiť s ostatnými používateľmi. Cieľom projektu je spájať ľudí z rôznych prostredí, s rôznymi skúsenosťami a sociálnym postavením.

Na spoločnom druhom mieste sa umiestnili dva projekty: "Mobile Climate Museum" z Litvy a "The European Correspondent" z Holandska. 

"Mobilné klimatické múzeum" (Mobili Klimato muziejaus paroda) vzniklo v máji 2022 s cieľom presvedčiť ľudí, aby si osvojili životný štýl šetrný ku klíme. Pozostáva zo štyroch mobilných lodných kontajnerov, ktoré predstavujú štyri témy: Zmena klímy - príčiny a vplyv, Zelená dohoda EÚ, Udržateľné poľnohospodárstvo a zdravé potraviny, Praktické tipy na zníženie spotreby.

"Európsky korešpondent", založený v roku 2022, združuje viac ako 140 mladých novinárov z celej Európy s cieľom vytvoriť európsku žurnalistiku. Denne posielajú e-mailom newsletter, ktorý každý deň pokrýva iný región a obsahuje najdôležitejšie európske správy. Skúmajú tiež, ako sa veľké problémy odohrávajú v rôznych európskych krajinách.

Zhrnutia národných víťazných projektov z roku 2023 (EN)

Víťazi 2022

Prvú cenu získal portugalský projekt Orquestra Sem Fronteiras (Orchester bez hraníc), ktorý podporuje cezhraničnú spoluprácu medzi Portugalskom a Španielskom prostredníctvom mladých hudobných talentov z oboch krajín. Zároveň sa zameriava na znižovanie sociálnych a kultúrnych rozdielov.

Druhú cenu si odniesol český projekt Politika (nejen) pro mladé, ktorý spája mladých politikov z celého politického spektra, podnecuje diskusie o politike, demokracii a ľudských právach a podporuje úsilie o vytvorenie informovanej a aktívnej mladej občianskej spoločnosti.

Tretiu cenu získal nemecký projekt Ukrainian Vibes – European Public Sphere (Ukrajinské dojmy – Európska verejná sféra), ktorý bol realizovaný pod záštitou organizácie Democracy International. Projekt prebiehal od apríla do októbra 2021 a spojil ľudí z 36 krajín, ktorí vo virtuálnom priestore diskutovali o demokracii, rozvoji a európskej integrácii s dôrazom na vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou. Niektoré z návrhov, ktoré z diskusií vzišli, boli uverejnené na platforme Konferencie o budúcnosti Európy (COFOE).

Zhrnutia národných víťazných projektov z roku 2022 (EN)

Víťazi 2021

Prvú cenu získal český projekt Fakescape, ktorý využíva hry na vzdelávanie mladých ľudí o tom, ako kriticky myslieť a identifikovať falošné správy.

Druhá cena bola udelená projektu Generácia Z z Rumunska, ktorý spojil mladých ľudí s vedeckými pracovníkmi a osobnosťami v snahe podnecovať zvedavosť, kritické myslenie a slobodu prejavu, ako aj medzigeneračný dialóg.

Na treťom mieste sa umiestnil španielsky projekt EuroInclusion. Ide o výmenný program pre mladých Európanov, ktorého cieľom je dosiahnuť úplnú sociálnu, kultúrnu a politickú integráciu občanov so zdravotným postihnutím v slobodnej, rozmanitej a jednotnej Európe.

Víťazi 2020

Prvú cenu si odniesol nemecký projekt European Archive of Voice (Európsky archív hlasov), ktorý je zbierkou ústne vyrozprávaných historických príbehov ľudí narodených pred rokom 1945.

Druhé miesto získalo francúzske združenie Collectif pour un service civique européen (Za európsku občiansku službu) na pomoc mladým Európanom pri dobrovoľníckej činnosti doma i v zahraničí so zameraním na najdôležitejšie spoločenské výzvy, napríklad životné prostredie.

Na treťom mieste sa umiestnila Madeleina Kayová (Spojené kráľovstvo), známa ako #EUsupergirl, s iniciatívou The Future is Europe (Budúcnosť je Európa).

Predchádzajúci víťazi Ceny Karola Veľkého pre mládež Predchádzajúci víťazi Ceny Karola Veľkého pre mládež (na požiadanie k dispozícii v 24 jazykoch)