Eerdere edities van Euroscola

Sinds de start van het project in 1990 hebben honderdduizenden scholieren een dag in het Europees Parlement doorgebracht om te debatteren, discussiëren en van gedachten te wisselen met leeftijdsgenoten in een meertalig Europees Jongerenparlement.

Maar wegens de coronapandemie werden alle twaalf sessies ter plaatse die vanaf maart 2020 zouden plaatsvinden, geannuleerd. In de plaats daarvan werden onlinesessies aangeboden, zodat leerlingen en docenten op afstand aan Euroscola konden deelnemen. Ook in die vorm bleef het educatieve en interactieve karakter van het programma bewaard en bleef de nadruk liggen op EU-kwesties.

Euroscola Online was geboren.

De twee belangrijkste elementen van Euroscola Online zijn een gedachtewisseling met een ondervoorzitter van het Europees Parlement tijdens een vragenronde en het innovatielab, een workshop waarin jonge deelnemers hun ideeën over een bepaald Europees beleidsterrein kunnen delen met experts op het betreffende gebied.

Dankzij de oprichting van het platform voor livestreaming en interactieve video’s Interactio en de mogelijkheid om berichten te sturen via Slido, vormt Euroscola een eerste stap om in de toekomst onlinedeelnemers toe te laten tot live-evenementen. Hierdoor zal het aantal deelnemers stijgen tot maximaal tweeduizend per evenement, naast zo’n vijfhonderd à zeshonderd leerlingen die worden uitgenodigd om deel te nemen vanuit de grote vergaderzaal in Straatsburg.