2023. aasta võitjad

image-from-the-document-manager

Euroopa võitjad

Esikoha sai Belgia projekt „AILEM”, mis on esimene pagulastele ja varjupaigataotlejatele suunatud keelerakendus. Rakenduse eesmärk on vältida keelelisi või kultuuritaustast tulenevaid arusaamatusi pagulaste ja vastuvõtva riigi vahel. See sisaldab kasulikke väljendeid, keeleõpet toetavaid lugusid ja mänge ning võimalust suhelda teiste rakenduse kasutajatega. Projekt loodab tuua kokku erineva tausta, kogemuste ja sotsiaalse staatusega inimesed. Võiduprojekt sai auhinnaks 7500€.

Kaks projekti jagasid teist kohta: Leedu projekt „Mobili Klimato muziejaus paroda” (ET: „Liikuv Kliimamuuseum”) ja Hollandi projekt „The European Correspondent” (ET: „Euroopa Korrespondent”). Mõlemad projektid said auhinnaks 3750€.

Liikuv Kliimamuuseum avati 2022. aasta mais eesmärgiga suunata inimesi kliimasõbralikule eluviisile. Merekonteineritesse rajatud muuseumis saab tutvuda nelja põhiteemaga:

  • kliimamuutus - põhjused ja mõju;
  • ELi rohepööre;
  • kestlik põllumajandus ja tervislik toit;
  • praktilised nõuanded tarbimise vähendamiseks.

Euroopa Korrespondent asutati 2022. aastal. See toob kokku üle 140 noore ajakirjaniku kogu Euroopast, kes soovivad edendada Euroopa ajakirjandust. Ajakirjanikud saadavad iga päev ülevaate Euroopa erinevate piirkondade päevakajalistest teemadest. Samuti uurivad nad, kuidas tegeletakse oluliste probleemidega erinevates Euroopa riikides.

image-from-the-document-manager-1

Rahvusliku vooru võitjad

Loe kõigi riiklike võiduprojektide kohta.

2022. aasta võitjad

Võiduprojekt oli „“Orquestra Sem Fronteiras“ („Piirideta orkester)“ Portugalist, mis edendab Portugali ja Hispaania vahelist piiriülest koostööd mõlemas riigis elavate noorte talentide muusika kaudu, et leevendada sotsiaalset ja kultuurilist ebavõrdsust.

Teise koha sai Tšehhi projekt „Politika (nejen) pro mladé“ („Poliitika (mitte ainult) noortele), mis toob kokku noored poliitikud kogu poliitilisest spektrist, et arutleda poliitika, demokraatia ja inimõiguste üle, püüdes luua teadlikku ja aktiivset noorte kodanikuühiskonda.

Kolmas koht anti Saksamaa projektile „Ukrainian Vibes - European Public Sphere“ (Ukraina mõjujõud – Euroopa avalik ruum“), mis korraldati organisatsiooni Democracy International kaudu. 2021. aasta aprillist oktoobrini kestnud projekt tõi kokku 36 riigist pärit inimesed virtuaalseteks aruteludeks demokraatia, arengu ja Euroopa integratsiooni teemal, rõhutades ELi ja Ukraina suhteid. Mõned tehtud ettepanekutest avaldati Euroopa tuleviku konverentsi platvormil.

Kokkuvõtted 2022. aasta riiklike võitjate projektidest (EN)

2021. aasta võitjad

Esikoha sai Tšehhi projekt „Fakescape“, mis õpetab noori mängude kaudu kriitiliselt mõtlema ja valeuudiseid ära tundma.

Teiseks jäi Rumeeniast pärit projekt „Generation Z“, mis viib noori kokku teadlaste ja silmapaistvate isikutega, et soodustada uudishimu, kriitilist mõtlemist ja sõnavabadust ning põlvkondadevahelist dialoogi.

Kolmanda koha sai Hispaania projekt „EuroInclusion“. See on noorte eurooplaste vahetusprogramm, mille eesmärk on saavutada puudega kodanike täielik sotsiaalne, kultuuriline ja poliitiline integratsioon vabas, mitmekesises ja ühtses Euroopas.

2020. aasta võitjad

Saksamaa projekt „European Archive of Voices“ kogub enne 1945. aastat sündinud inimestelt suulisi meenutusi ajaloost.

Teine koht läks Euroopa kodanikuteenistust („Service civique européen“) edendavale Prantsusmaa liikumisele, mis aitab noortel eurooplastel töötada vabatahtlikuna nii enda riigis kui ka teistes riikides, et lahendada suuri ühiskondlikke probleeme, näiteks keskkonnaprobleeme.

Kolmas oli Madeleina Kay (Ühendkuningriik) ehk #EUsupergirl koos algatusega „The Future is Europe“ („Tulevik on Euroopa“).

Karl Suure noorteauhinna varasemad võitjad (soovi korral kättesaadav 24 keeles)