Kuidas kandideerida?

Vaata 2024. aasta Euroopa tasandi võitjaid.

Kandideerimine on praeguseks lõppenud.

Kuidas kandideerida?

Kas oled 16–30-aastane ELi elanik ja sul on käsil Euroopa-teemaline projekt? Kui jah, siis võib sinust saada järgmine Karl Suure Euroopa noorteauhinna võitja! Kandideeri kuni 7500-eurosele auhinnale ja leia oma projektile veelgi suuremat kõlapinda! Euroopa Parlament ja Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus annavad Karl Suure Euroopa noorteauhinda välja igal aastal ning sellega tunnustatakse Euroopa noorte inspireerivaid ja Euroopat edasi viivaid projekte.

2024. aasta ajakava

 • 18. jaanuar 2024: kandideerimisperioodi algab
 • 12. veebruar 2024: kandideerimisperiood lõpeb
 • 20 märts 2024: riigi tasandi võitjate väljakuulutamine
 • 7 mai 2024: auhinnatseremoonia Aachenis

Eeskiri

Loe enne kandideerimist kindlasti läbi Karl Suure Euroopa noorteauhinna eeskirja täisversioon. Projekte, mis ei vasta eeskirjas esitatud kriteeriumidele, ei hinnata.

Sobivad projektid, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele.

1. Projekt peab tulemuslikult:

 • edendama demokraatlikel väärtustel (näiteks inimväärikus, vabadus, võrdsus, õigusriik ja inimõigused) põhinevat koostööd ja teineteisemõistmist nii Euroopas kui ka rahvusvaheliselt;
 • edendama ühise Euroopa identiteedi taju ja Euroopa integratsiooni;
 • julgustama Euroopa noori osalema demokraatias;
 • pakkuma konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest.

2. Projekti autor peab elama ühes 27-st ELi liikmesriigist ja olema kandideerimise kuupäeval 16–30aastane.

Inspiratsiooniks soovitame tutvuda varasemate võitjate ja nende projektidega.

Hindamiskriteeriumid

Projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

 • mil määral vastab projekt auhinna eesmärkidele;
 • projekti loomingulisus ja originaalsus, sealhulgas uuenduslikud algatused;
 • projekti riikideülene mõõde (eelistatakse projekte, mis kaasavad rohkem kui ühe liikmesriigi noori).

Valikumenetlus

Auhinna laureaadid valitakse kahes etapis. Kõigepealt valib riigi tasandi žürii igas liikmesriigis välja parima riiki esindava projekti. Seejärel valib Euroopa tasandi žürii 27 riigi võiduprojektide seast välja kolm Euroopa võiduprojekti.

Riigi tasandi žüriisse kuuluvad kaks Euroopa Parlamendi liiget ja noorteorganisatsioonide esindaja. Žürii valitakse igal aastal uuesti. Sinu riigis toimuva riigi tasandi valikumenetluse kohta saab teavet sealselt Euroopa Parlamendi büroolt.

Kolme üldvõitja valimise eest vastutab Euroopa tasandi žürii ning sellesse kuuluvad:

 • Euroopa Parlamendi president;
 • kaks Euroopa Parlamendi liiget;
 • kolm Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindajat;
 • kaks noorte esindajat (võivad olla varasemad võitjad).

Euroopa tasandi žürii valik on lõplik.

Auhind

 1. Euroopa tasandi võiduprojektidele on auhinnaks välja pandud kindel rahasumma. Võiduprojekt saab 7500 eurot, teisele kohale valitud projekt 5000 eurot ja kolmas projekt 2500 eurot.
 2. Kõikide liikmesriigi tasandil võitnud projektide esindajad kutsutakse Aachenisse Karl Suure noorteauhinna tseremooniale.
 3. Auhinnaga kaasneb kõigile Euroopa tasandi laureaatidele kutse külastada Euroopa Parlamenti Brüsselis või Strasbourgis.
 4. Kõik kolm Euroopa tasandi võiduprojekti saavad võimaluse saata üks esindaja Euroopa Parlamendi Schumani praktikale. Praktikakandidaat peaks kuuluma võitnud projekti tuumikrühma ja vastama kõigile praktikakavas osalemise kriteeriumidele. Praktikat võib alustada kas 1. oktoobril või 1. märtsil 12 kuu jooksul pärast auhinna võitmist. Sellest võimalusest antakse lähemalt teada otse riiklikele võitjatele enne auhinnatseremooniat.

Küsimuste korral võta meiega ühendust aadressil youth@europarl.europa.eu.  (Privaatsuspoliitika)

 

Kandideeri Karl Suure noorteauhinnale