LÄHEMALT EUROSCOLAST

Strasbourgis toimuv Euroscola programm toob kokku 16–18-aastaseid õpilasi kõigist 27 liikmesriigist, kandidaatriikidest ja endistest liikmesriikidest, et arutada, võtta seisukohti, rääkida läbi, muuta, hääletada ja lõpuks võtta vastu resolutsioone tegelikel Euroopa Liitu puudutavatel teemadel. Õpilased saavad võimaluse tutvuda Euroopa institutsioonide tööga, arutleda demokraatia, põhiõiguste ja Euroopa väärtuste üle ning väljendada oma isiklikku arvamust Euroopa Liidu tasandil tehtud otsuste kohta.

Õpilasi peab saatma õpetaja või haridustöötaja.

Euroscola online

Euroopa Parlament käivitas Euroscola projekti 1990. aastal. See on andnud sadadele tuhandetele keskkooliõpilastele võimaluse osaleda Euroopa Parlamendi liikmete töö simulatsioonis.

Noored kogunemas pildistamiseks Euroopa Parlamendi Strasbourgi hoone istungisaalis.

Euroscolal on nüüd ka oma piirkondlik programm.

Euroopa Parlament ning kaks naaberüksust Alsace (Prantsusmaa) ja Baden-Württemberg (Saksamaa) allkirjastasid 21. jaanuaril 2021 kokkuleppe piirkondliku Euroscola loomiseks. Eesmärk on luua kahe piirkonna vaheline piiriülene vahetusprogramm ning edendada Euroopa integratsiooni ja kultuuridevahelist teadlikkust.

Esimene Prantsusmaa ja Saksamaa piirkondliku Euroscola hübriidkohtumine toimus kolmapäeval, 1. juunil 2022. Üritust hakatakse korraldama kord aastas.