LÄHEMALT EUROSCOLAST

Strasbourgis toimuv Euroscola programm toob kokku vähemalt 14-aastaseid õpilasi kõigist ELi 27 liikmesriigist, taotlejariikidest ja endistest liikmesriikidest, et arutada, võtta seisukohti, rääkida läbi, muuta, hääletada ja lõpuks võtta vastu resolutsioone tegelikel Euroopa Liitu puudutavatel teemadel. Õpilased saavad võimaluse tutvuda Euroopa Liidu institutsioonide tööga, arutleda demokraatia, põhiõiguste ja Euroopa väärtuste üle ning väljendada oma isiklikku arvamust Euroopa Liidu tasandil tehtud otsuste kohta.

Õpilasi peab saatma õpetaja või haridustöötaja.

Euroscola online

Euroopa Parlament käivitas Euroscola projekti 1990. aastal. See on andnud sadadele tuhandetele keskkooliõpilastele võimaluse osaleda Euroopa Parlamendi liikmete töö simulatsioonis.

Noored kogunemas pildistamiseks Euroopa Parlamendi Strasbourgi hoone istungisaalis.

Euroscolal on nüüd ka oma piirkondlik programm.

Euroopa Parlament ning kaks naaberpiirkonda, nimelt Alsace (Prantsusmaa) ja Baden-Württemberg (Saksamaa), allkirjastasid 21. jaanuaril 2021 kokkuleppe piirkondliku Euroscola loomiseks. Eesmärk on luua kahe piirkonna vahel piiriülene vahetusprogramm ning edendada Euroopa integratsiooni ja kultuuridevahelist teadlikkust.

Prantsusmaa-Saksamaa piirkondlik Euroscola toimus 1. juunil 2022 ja 10. märtsil 2023. Piirkondlikku Euroscolat korraldatakse igal aastal.