Õppematerjalid

Euroopa Parlament pakub erinevaid vahendeid, millega tuua Euroopa interaktiivselt õpilastele lähemale. Siit rubriigist võib leida õppetunde, temaatilisi mooduleid, pedagoogilisi töövahendeid ja audiovisuaalseid materjale asjakohaste Euroopa teemade arutamiseks, arutelude tekitamiseks ja õpilastega mängulisel viisil töötamiseks.

Õppevahend 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste kohta

Enamik noori hääletab Euroopa Parlamendi valimistel sel aastal esimest korda. Kas otsid ideid, kuidas nendega valimistest rääkida? Õppevahend annab sulle ligipääsu õppematerjalidele, mis annavad noortele võimaluse valimiste kohta arvamust avaldada, mõtteid vahetada ja küsimusi esitada. Tuleta noortele meelde, et nad annaks oma hääle demokraatia toetuseks! European elections 2024: educational toolkit

  1. Õppevahend „Europe@school – õppetunnid Euroopa Liidu kohta“ sisaldab seitset iseseisvat moodulit, mida võib ka eraldi kasutada, ning õpetajate käsiraamatut interaktiivsete tegevuste rakendamiseks klassiruumis. Eesmärk on tutvustada Euroopa Liitu, selle liikmesriike, ajalugu, väärtusi ja mõju meie igapäevaelu seisukohast. Õppevahend sisaldab ka meediapädevust ja desinformatsiooni käsitlevat moodulit. Materjal järgib mängimise teel õppimise metoodikat, sisaldades viktoriine, rollimänge ja interaktiivseid harjutusi. See on ideaalne vahend kesk- ja kutseõppeasutuste õpilastele.

  2. Kui soovite teada, kuidas ühendada Euroopa ajaloo õpetamine tänapäevaga, siis on Euroopa Ajaloo Maja välja töötanud õppematerjalid just teile ja teie õpilastele. Nende abil saate koolis, kodus või muus õppekeskkonnas läbi võtta mitu suurt teemat, mis on meie jaoks täna sama olulised, nagu need olid möödunud aegade eurooplastele. Kui teil avaneb võimalus meie maja külastada, leiate sealt nende teemade kohta täiendavat materjali.
  3. Tutvu Euroopa Parlamendi Sahharovi auhinna inspireerivate laureaatidega, kes on pühendunud inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi kaitsmisele. Nende hulgas on 2013. aasta laureaat Malala Yousafzai, kes oli vaid 11-aastane, kui alustas Pakistanis kampaaniat õiguse eest haridusele. Auhinna laureaatide hulka kuulub teisitimõtlejaid, poliitilisi liidreid, ajakirjanikke, juriste, kodanikuühiskonna aktiviste, kirjanikke, vähemusrühmade juhte, rahuaktiviste, filmitegijaid jpt. Sahharovi mõttevabaduse auhinna, mis on Euroopa Liidu suurim tunnustus inimõigustealasele tegevusele, ning Sahharovi auhinna ühenduse kaudu toetab ja võimestab Euroopa Liit laureaatide jõupingutusi oma eesmärkide eest võitlemisel. Sahharovi auhinna raamatukogust võib leida väljaandeid, audiovisuaalseid materjale, plakateid ja filme, et arutada õpilastega inimõigustega seotud teemasid.
  4. Brüsselis asuvad Euroopa Parlamendi liikmete bürood. Istungisaali külastamine on suurepärane võimalus, et kogeda maailma suurima riikideülese parlamendi erilist õhkkonda ning tutvuda selle volituste ja rolliga. Euroopa Parlamendi istungisaalis on kohad kõigile parlamendiliikmetele, keda praegu on kokku 705. Täiskogu istungite ajal toimuvad seal Euroopa Parlamendi kõige pikemad ja tähtsamad arutelud, mille tulemusena on toimunud palju ajaloolise tähtsusega hääletusi. Laadi alla Euroopa Parlamendi multimeediagiid ja külastage istungisaali oma tempos. Jaluta läbi parlamendihoone, kuula Euroopa Parlamendi presidendi sissejuhatust, tutvu istungisaaliga ning kuula, mis on öelda tõlkidel ja saaliteenindajatel.
  5. Kuidas kujundab Euroopa su igapäevaelu? Millised Euroopa algatusi võib leida su kodulinnas ja -piirkonnas? Tutvu ELi rolliga üksikisiku seisukohast järgnevatel lühidatel, lihtsatel ja selgitavatel lehekülgedel!
  6. Tutvu Euroopa Parlamendi rolliga liidu institutsioonides ja poliitikas. Nendelt teabelehtedelt võib leida rohkem teavet selliste teemade kohta nagu majandus, majanduskasv, põhiõigused ja ELi välissuhted.
  7. Selleks et aidata õpilastel saada teavet, kuidas EL toimib, saab kasutada materjale, mille on koostanud erinevad Euroopa Liidu institutsioonid ning muud valitsus- ja valitsusvälised asutused. Siit leiab inspiratsiooni õppetundideks ja võrgustikutöö võimalusteks teiste koolide ja õpetajatega kogu ELis!
  8. Õpetaja juhendi eesmärk on anda praktilisi juhtnööre näituse „Art in Democracy“ kohta. Näitust saab külastada kohapeal Brüsselis ja Strasbourgis, kuid mis kõige tähtsam – kogu materjal on kättesaadav ka internetis. Esitatud on üldine käsitus, nii et seda saab kohandada hariduskeskkonnaga, mis on riigiti erinev. Kasutage juhendit julgelt oma äranägemise järgi ja vastavalt oma vajadustele.

    Laadi alla juhend õpetajale