KKK Karl Suure noorteauhinna kohta

 1. Ootame auhinnale kandideerima projekte, mis edendavad mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil, edendavad ühise Euroopa identiteedi taju ja Euroopa integratsiooni, julgustavad teisi Euroopa noori osalema demokraatlikes protsessides ning pakuvad konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest.

  Projekt võib olla mis tahes vormis, näiteks võib see seisneda noorteürituste korraldamises (sh noortevahetused, simulatsioonimängud, noorte poliitikaüritused, näitused, koolitused, veebiprojektid vms). Ootame kandideerima mis tahes loomingulisi ja uuenduslikke projekte, mis vastavad eespool osutatud kriteeriumidele.

  Projekte, mis ei vasta kriteeriumidele, käsitleme küsimuses Ma ei ole kindel, kas minu projekt sobib. Kuidas selle üle otsustada?

 2. Projekt ei saa Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkursil osaleda, kui

  a. see on kavandamisetapis või seda on alles alustatud, nii et selle tulemusi ei ole veel võimalik kindlaks teha;

  b. selle autoriks on Euroopa Liidu institutsioonides või Aachenis asuvas Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuses töötavad inimesed;

  c. tegemist on akadeemilise väitekirja või väljaandega;

  d. see on juba saanud mõne Euroopa Liidu institutsiooni, organi, asutuse või ameti auhinna;

  e. tegemist on Karl Suure Euroopa noorteauhinna varasemate Euroopa tasandi laureaatidega;

  f. tegevuse esmane eesmärk on teenida tulu;

  g. tegemist on valitsusorganisatsiooni meetmega.

  Kui sinu või sinu projekti puhul kehtib üks või mitu nimetatud olukordadest, ei saa projekt konkursil osaleda.

 3. Jah. Oluline on, et projekt oleks kestnud piisavalt kaua, et žürii saaks hinnata selle tulemusi. Kui projekti on alles alustatud või kui see on alles kavandamisjärgus, soovitame kandideerimisega oodata järgmise aastani.

 4. Ei. Iga taotleja võib esitada nii palju projekte kui soovib. Iga projekt tuleks siiski esitada ainult üks kord. Sama projekti esitamine kahes või enamas eri riigis EI ole võimalik.

 5. Projekti esitamiseks tuleb täita veebivorm.

  Seda saab täita kõigis ELi keeltes ning sellele lisatakse projekti tutvustavad dokumendid või pildid.

 6. 12. veebruar 2024 (23:59:59 Kesk-Euroopa aja järgi)

 7. Selle üle otsustab projektimeeskond. Projekti esitaja võib olla töörühma juht, programmijuht, kommunikatsioonitöötaja või lihtsalt projekti alaline osaleja. Peaasi, et ta oleks 16–30-aastane ELi liikmesriigi elanik.

 8. Kandideerimisvormi saab täita kõigis ELi ametlikes keeltes.

 9. Kui projekt keskendub ainult ühele liikmesriigile, tulebki see esitada selles liikmesriigis.

  Kui tegemist on rahvusvahelise projektiga, mida viiakse ellu rohkem kui ühes liikmesriigis või mille osalejad on pärit mitmest liikmesriigist, tuleb projekt esitada selles riigis, millega see kõige tihedamalt haakub. Selle riigi määrab kindlaks taotluse esitaja ise.  Taotleja saab esitada oma projekti ainult ühes liikmesriigis.

 10. Jah. Projekte, mida eelmisel aastal Euroopa tasandi kolme võiduprojekti hulka ei valitud, võib uuesti esitada. Kuna aga auhind on iga-aastane, ei võeta arvesse eelmise konkursi tingimustele vastanud projekte, mis aasta tagasi lõpule viidi. Samad organisatsioonid võivad kandideerida uue projektiga, mida rakendatakse auhinna andmise aastal.

 11. Ei. Soovitame valmistada kandideerimistaotluse ette väljaspool internetti ning kopeerida seejärel kõik vajalikud andmed elektroonilisele taotlusvormile.

 12. Jah. Pooleldi täidetud vormi ei ole võimalik salvestada ega hiljem edasi täita. Seega tuleb taotlus esitada ühekorraga. Soovitame valmistada taotlusandmed ette väljaspool internetti ja seejärel kopeerida need elektroonilisele taotlusvormile.

 13. Projekti lühikirjeldus peab sisaldama projekti lühikokkuvõtet inglise, prantsuse või saksa keeles, et auhinna sekretariaat saaks seda hiljem vajaduse korral projekti tutvustades kasutada.

  Projekti täiskirjeldus võib olla mis tahes ELi ametlikus keeles. Täiskirjeldus on projekti hindamise alus, nii et selles tuleks selgitada, kuidas esitatud projekt Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil mõistmist edendab, ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ja Euroopa integratsiooni toetab, Euroopa noori demokraatlikes protsessides osalema julgustab ja ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest näiteid toob. Žürii hindab projekti vastavust nimetatud kriteeriumidele ning selle loomingulisust ja uuenduslikkust.

  Pikas kirjelduses tuleb märkida järgmist:

  • kuidas projekt täidab auhinna eesmärke;
  • millised on projekti pea ja erieesmärgid ja kuidas need on saavutatud või saavutatakse;
  • kes on sihtrühm;
  • millised on projekti tulemused (eeldatavad või saavutatud);
  • kuidas projekti kohta teavet levitatakse;
  • kuidas hinnatakse projekti edukust;
  • kui palju inimesi projektis osales ja kui paljudeni see ulatus.
 14. Euroopa Parlamendi liikmetest ja riigi noorteorganisatsioonide esindajatest koosnevad riiklikud žüriid valivad ühe kuu jooksul pärast projektide esitamise tähtaja lõppu välja riigi tasandi võitjad, kellega võetakse ühendust ja keda teavitatakse edasistest toimingutest.

  Euroopa tasandi žürii valib 27 liikmesriigi parimate projektide seast välja kolm Euroopa tasandi võitjat. Võitjad kuulutatakse välja Aachenis toimuval auhinnatseremoonial.

 15. Euroopa Parlamendi bürood liikmesriikides kuulutavad välja riigi tasandi võitjad. Pärast seda saadab noortetöö üksus kõigile liikmesriikide võitjatele lisateavet.

  Riigi tasandi võiduprojektide esindajad (üks esindaja projekti kohta) kutsutakse Aachenisse nn võitjate nädalale, kus nad kohtuvad nii teiste liikmesriikide võitjate kui ka varasemate Euroopa tasandi võitjatega. Üritusel osalemise kulud katavad Euroopa Parlament ja Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus Aachenis. Kõik projektide esindajad saavad osalemise eest tunnistuse, mille annavad üle Euroopa Parlamendi president ja Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esimees.

  Kõigil riigi tasandi võitjatel palutakse Euroopa Parlamendi ja Aacheni sihtasutusega kontakti hoida ning nad võidakse kutsuda osalema tulevastel noorteüritustel.

 16. Euroopa žürii valib 27 riigi tasandi võitja seast kolm ELi tasandi võitjat. Kolm Euroopa võitjat kuulutatakse välja Aachenis toimuval auhinnatseremoonial, kuhu on kutsutud kõik liikmesriikide võitjad.

  Euroopa tasandi auhind.
  • Parim projekt saab preemiaks 7500 eurot, teine koht 5000 eurot ja kolmas koht 2500 eurot.
  • Kolm Euroopa tasandi võitjat kutsutakse oma projekte tutvustama Euroopa Parlamenti (Brüsselisse või Strasbourgi).
  • Samuti saavad võitjad võimaluse osaleda Euroopa Parlamendi Schumani praktikaprogrammis. Lisateave selle kohta: Millised on Schumani praktikale pääsemise tingimused Euroopa võitjate jaoks?

 17. Kõik kolm Euroopa tasandi võiduprojekti saavad võimaluse saata üks esindaja Euroopa Parlamendi Schumani praktikale. Praktikakandidaat peaks kuuluma võitnud projekti tuumikrühma ja vastama kõigile praktikakavas osalemise kriteeriumidele. Praktikat võib alustada kas 1. oktoobril või 1. märtsil 12 kuu jooksul pärast auhinna võitmist. Sellest võimalusest antakse lähemalt teada otse riiklikele võitjatele enne auhinnatseremooniat.

 18. Projektide esitamist puudutavad küsimused tuleks saata inglise, prantsuse või saksa keeles aadressil youth@ep.europa.eu(Privaatsuspoliitika)

frequently-asked-questions