UKK Euroscola kohta

Kui otsite oma küsimustele vastuseid, aitame alati hea meelega. Palume siiski enne seda lehekülge vaadata!

  1. Programmis võib osaleda iga Euroopa Liidu liikmesriigi ja/või taotlejariigi või endise liikmesriigi kool. Õpilased peaksid olema külastuse päeval vähemalt 14-aastased ja käima keskkoolis.

  2. Pärast seda, kui Euroopa Parlamendi bürood on liikmesriikides klassid välja valinud, vastutab Euroscola ürituste korraldamise eest Euroscola tiim (kuulub teabevahetuse peadirektoraadi külastajate ja kodanikega suhtlemise üksusesse). Õpetajatele, kes saadavad klasse Euroscola üritusel, korraldatakse ettevalmistavaid koosolekuid ja antakse võimalus luua kontakte kolleegidega teistest riikidest.

  3. Valikumenetluse korraldab teie riigis asuv Euroopa Parlamendi büroo. Kui soovite rohkem teavet, pöörduge Euroopa Parlamendi büroosse oma riigis. Euroopa Parlamendil on bürood kõigis liikmesriikides ja Ühendkuningriigis. Lisateavet leiate selle lingi kaudu. Taotlejariikide puhul palume pöörduda Euroscola tiimi poole. 

  4. Euroscola tiim võtab iga väljavalitud kooli/klassi kontaktisikuga ühendust, et selgitada registreerimismenetlust.  

  5. Euroopa Parlament pakub osalevatele koolidele reisi- ja majutuskulude katmiseks rahalist toetust. Toetuse täpne suurus sõltub mitmest eri tegurist ja see ei pruugi katta kõiki kulusid. Reisi peavad korraldama koolid ise. Täpsema teabe rahalise toetuse ja selle taotlemise korra kohta saadab Euroscola tiim pärast seda, kui Euroopa Parlamendi büroo on kooli välja valinud.

  6. Osalejad võivad võtta sõna prantsuse, saksa, itaalia, hispaania ja inglise keeles ning kuulata sõnavõtte prantsuse, saksa ja inglise keeles. Julgustame kõiki osalejaid proovima kõneleda programmi jooksul eri keeltes ja loomulikult võivad nad sõna võtta keeles, milles nad tunnevad end kõige mugavamalt. 

  7. Osalejad pääsevad parlamendi ruumidesse Louise Weissi hoones (Allée du Printemps, 67070 Strasbourg) alates kella 8.15st. Kava algab kell 10.00 ja lõpeb kell 16.30. Õpilased peavad dialoogi Euroopa Parlamendi liikme ja mõne valdkonna eksperdiga sõltuvalt konkreetse päeva kavast. Hommikupoolne istung toimub hübriidvormis ning on avatud nii kohapeal kui ka veebis osalejatele. Pärastlõunane kava on mõeldud ainult kohapeal osalejatele ja selles keskendutakse Euroopa Parlamendi liikme töö simulatsioonile. 

  8. Vastavalt kehtivale eeskirjale peavad osalejad olema liikmesriigi, taotlejariigi või endise liikmesriigi elanikud. Osaleda võivad ka kolmandate riikide kodanikud, kes vastavad nendele elukohakriteeriumidele. 

  9. Istungil võib osaleda üks kohalik ajakirjanik kooli/riigi rühma kohta. Täpsema teabe saamiseks saatke Euroscola tiimile e-kiri.