Õppetunnid Euroopa Liidu kohta

Õppevahend ''Europe@school – õppetunnid Euroopa Liidu kohta“ koosneb õpetaja juhendist ning seitsmest individuaalsest moodulist. Iga moodul sisaldab juhiseid ja materjale, mis aitavad pedagoogidel õpetada erinevaid ELiga seotud teemasid.

  1. Viktoriin koosneb 12 valikvastustega küsimusest. Seda saab lahendada terve klassiga või ka kogu kooliga. Osalejate arv ei ole piiratud. Hinnanguline kestus 15 minutit.

  2. Mäng on mõeldud huvi äratamiseks ELi liikmesriikide vastu. Ülesehituselt on tegemist koodilahendamismänguga, kus õpilased peavad tegema võistkondadena koostööd. Mängu eesmärk on õhutada õpilasi välja selgitama, millised riigid on tegelikult Euroopa Liidu liikmed. Hinnanguline kestus 40 minutit.

  3. Küsimuste ja vastuste kaardimäng tutvustab Euroopa Liitu ja selle ajalugu. Mäng ärgitab õpilasi vastuseid meelde jätma ja seega mängides ELi kohta teadmisi omandama. Hinnanguline kestus 40 minutit.

  4. Mäng juhib tähelepanu sellele, kuidas Euroopa Liit meie igapäevaelu mõjutab, ning viitab konkreetsetele ELi õigusaktidele. Tegemist on väljalangemismänguga, kus õpilased peavad iga näite puhul arvama, kas tegemist on päris ELi õigusaktiga või mitte. Hinnanguline kestus 20 minutit.

  5. See moodul algab nn nelikumänguga, kus mängijad tutvuvad ELi väärtustega ja konkreetsete näidetega sellest, kuidas EL neid väärtusi praktikas rakendab. Edasi saavad õpilased individuaalse ülesande, kus tuleb nende väärtuste üle kriitiliselt arutleda. Lõpuks viimistletakse õpilaste demokraatlikke oskusi kogu klassi hõlmava aruteluga, mille teema saab valida 16 väite hulgast. Hinnanguline kestus 30 minutit + 10 minutit väite kohta.

  6. Rollimängus kehastuvad õpilased Euroopa Parlamendi liikmeteks. Klassiruumist saab üheks kuni kaheks tunniks Euroopa Parlament. Õpilased peavad arutama, kuidas nad tegeleksid ELi päevakajaliste teemadega, näiteks globaalse soojenemise, tubakaeeskirjade või ELi sõjaväe küsimustega.

  7. Selle mooduli harjutus õpetab õpilasi võimalikku manipulatsiooni ära tundma ning ärgitab arutama, kuidas mitte valeuudiseid uskuma jääda. Õppetund koosneb rühmategevusest ja esitlustest. Muu hulgas antakse mängude põhjal teemakohaseid nõuandeid, soovitatakse lisalugemist ja tutvustatakse Euroopa faktikontrolliorganisatsioone.

  8. Õpetaja juhendis kirjeldatakse kogu õppevahendit, selle moodulitel põhinevat lähenemisviisi, aktiivset metoodikat ja hariduslikke põhimõtteid. Lisaks on juhendis viited täiendavatele ressurssidele.