RAHASTAMINE

Otsid toetust projektile või meie üritustel osalemiseks? Vaata Euroopa Parlamendi valikut ja seikle Euroopas Euroopa Parlamendi abiga!

 1. Kuidas kandideerida?
  • Hakka meie partneriks ning korralda mõni EYE seminar või mõni muu üritus. Parimad projektid saavad noorteüritusel osalemiseks rahalist toetust.
  • Tule tavaosalejana. Parimad projektid saavad noorteüritusel osalemiseks rahalist toetust. Toetuste andmisel eelistatakse ebasoodsatest oludest ning maa- ja äärepoolseimatest piirkondadest pärit noori ja puudega noori.

  Toimumissagedus: Iga kahe aasta tagant.
  Toetuse suurus: Iga inimese kohta 60 eurot majutuskulude ja 40 eurot toitlustuskulude katteks ning 4,5 senti iga sõidukilomeetri eest edasi-tagasi teekonnal.
  Kes toetust saab? Toetust antakse 10- kuni 20-liikmelistele rühmadele. Üksikisikutele ja väiksematele kui kümneliikmelistele rühmadele toetust ei anta.

   

   

 2. Kuidas kandideerida?
  • Euroscolal osalemiseks tuleb kõigepealt osaleda liikmesriigi tasandi valikumenetluses (toimub igas riigis eri ajal). Liikmesriigi konkursi läbinud isikutele ja rühmadele antakse Strasbourgi Euroscolale sõitmiseks toetust.
  • Osalemisreeglite kohta saab teavet asjaomases liikmesriigis tegutsevalt Euroopa Parlamendi büroolt. Reeglid on riigiti erinevad. Kandidaatriikidest pärit osalemissoovid tuleks saata otse meile.

  Toimumissagedus: Igal aastal toimub 20–22 Euroscola üritust. Igas liikmesriigis toimub üks kuni kaks konkurssi aastas.
  Toetuse suurus: Iga inimese kohta 60 eurot majutuskulude ja kuni 40 eurot toitlustuskulude katteks ning 9 senti iga sõidukilomeetri eest edasi-tagasi teekonnal, kui osaleja valiti välja konkursil, ning 4,5 senti sõidukilomeetri kohta, kui osaleja valiti ilma konkursita.
  Kes toetust saab? Toetust saab igast riigist kuni 24 õpilasest ja 2 õpetajast koosnev rühm (puudega õpilastel on lisaks õigus võtta kaasa saatja, kes saab samuti toetust).

 3. Kuidas kandideerida?
  • Füüsilist kohalolekut eeldavaid noorteseminare praegu COVID-19 pandeemia tõttu ei toimu. Kui külastajate vastuvõtt Brüsselis taas võimalikuks muutub, avaldame Euroopa Parlamendi külastuste veebilehel vastava elektroonilise osalemiskutse. Kõik nii veebiseminare kui ka füüsilisi seminare puudutavad küsimused tuleks saata aadressil eys@europarl.europa.eu.

  Toimumissagedus: 10 füüsilise kohalolekuga või 10–20 veebiseminari aastas.
  Toetuse suurus: Kohapeal toimuva noorteseminari puhul makstakse iga inimese kohta 60 eurot majutuskulude ja 40 eurot toitlustuskulude katteks ning 4,5 senti iga sõidukilomeetri eest edasi-tagasi teekonnal.
  Kes toetust saab? Toetust antakse 10–30 inimesest koosnevatele rühmadele. Üksikisikutele ja vähem kui kümnest inimesest koosnevatele rühmadele toetust ei anta.

 4. Kuidas kandideerida?
  • Euroopa Parlament korraldab iga kahe aasta tagant konkursi kodanikuühiskonna ja noorteorganisatsioonide kommunikatsiooniprojektide toetamiseks. Teemad ja prioriteedid, millele projektid peavad vastama, määratakse kindlaks igas konkursikutses eraldi, kuid üldiselt on need seotud Euroopa Parlamendi kommunikatsiooniprioriteetidega (Euroopa tuleviku konverents, Euroopa Parlamendi valimised jne).
  Konkursikutse avaldatakse lehel https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/et/grants/media-and-events.

  Toimumissagedus: Iga kahe aasta tagant. Euroopa Parlamendi valimiste eel võidakse korraldada lisakonkursse.
  Toetuse suurus: Noorteorganisatsioon peab esitama kavandatava projekti hinnangulise eelarve. Euroopa Parlament määrab kindlaks, kui suurt osa sellest rahastatakse. Toetuse andmise ja selle suuruse üle otsustab hindamiskomisjon, mis koosneb Euroopa Parlamendi töötajatest.
  Kes toetust saab? Toetust saavad kõige kõrgema hinde saanud projektid. Toetusesaajate valimisel võetakse arvesse geograafilist tasakaalu ning tasakaalu riigi või kohaliku tasandi ja üleeuroopaliste organisatsioonide esindatuse vahel.

 5. Kuidas kandideerida?
  Karl Suure Euroopa noorteauhinnale kandideerimiseks on vaja:
  • esitada Euroopa-teemaline projekt;
  • olla vanuses 16–30 eluaastat ja;
  • olla ühe ELi liikmesriigi elanik.
    Esitada saab nii individuaalseid projekte kui ka organisatsioonide või noorterühmade omi. Konkursi esimeses voorus selgitatakse välja riigi tasandi võitjad ning teises voorus valitakse liikmesriikide esindajate seast välja Euroopa tasandi võiduprojektid. Kolme parima projekti esindajad kutsutakse Aachenisse auhinnatseremooniale. Lisateavet saab Karl Suure Euroopa noorteauhinna veebilehelt.

  Toimumissagedus: Kord aastas.
  Toetuse suurus: 1. koht: 7500 eurot. 2. koht: 5000 eurot. 3. koht: 2500 eurot. Kolme võiduprojekti esindajad kutsutakse Aachenisse auhinnatseremooniale ning neil avaneb võimalus külastada ka Euroopa Parlamenti (Brüsselis või Strasbourgis).
  Kes toetust saab? Konkursile saab esitada projekte, mille eesmärk on edendada koostööd ja mõistmist nii Euroopas kui ka rahvusvahelisel tasandil, tingimusel et projekti korraldajad on 16–30-aastased noored ELi liikmesriikide elanikud.

   

 6. * Kuidas kandideerida? Euroopa Parlament avab toetuste taotlemise vooru iga kahe aasta tagant. Mittetulundusühendused saavad kandideerida, esitades ettepaneku oma nägemusega selle kohta, kuidas nad kohaliku EYE noorteürituse korraldaksid. Toetust antakse kahele ühendusele, kes korraldavad kumbki eri liikmesriigis ühel nädalavahetusel kohaliku EYE noorteürituse. Eriti on oodatud piiriülesed projektid. 
  Toetuste taotlemise vooru algusest teatatakse siin: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/et/grants/media-and-events.

  * Kui tihti toetust antakse? Kord kahe aasta tagant.

  * Kui suur on toetus ja millised on hindamiskriteeriumid? Praeguses taotlusvoorus läheb kahe projekti vahel jagamisele 220 000 eurot. Ühe projekti maksimumeelarveks on kavandatud 110 000 eurot, aga see ei välista selliste ettepanekute esitamist ega toetamist, mille jaoks taotletakse teistsugust summat. Kõigepealt kontrollitakse seda, kas ettepanekud vastavad vorminõuetele (vastuvõetavus ja rahastamiskõlblikkus). Neile nõuetele vastavad ettepanekud vaatab üle komisjon, kes hindab nende tegevussuutlikkust ja hindamiskriteeriumitele vastavust ning järjestab seejärel ettepanekud nende kvaliteedipunktide järgi.

  * Kes toetust saab? Toetust saavad ühe toetusesaajaga projektid. Taotleja peab suutma tõestada, et ta on mittetulundusühendus, eraõiguslik juriidiline isik, kes on taotlemise ajal olnud juriidilise isikuna registreeritud vähemalt kolm aastat, Euroopa Liidu liikmesriigis asuv juriidiline isik, poliitilise kuuluvuseta juriidiline isik.

  Loe kohalike EYE noorteürituste kohta lisaks