Miten voin hakea?

Katso vuoden 2024 eurooppalaiset voittajat.

Haku on päättynyt.

Miten voin hakea?

Asutko EU:ssa ja oletko 16–30-vuotias ja mukana eurooppalaisessa hankkeessa? Siinä tapauksessa voit olla Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon seuraava voittaja! Hae hankkeellesi palkintoa nyt, niin voit voittaa jopa 7 500 euroa ja saada tarvitsemaasi apua aloitteesi jatkokehittämiseen.
Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö myöntävät Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon joka vuosi nuorten eri puolilla EU:ta toteuttamille inspiroiville hankkeille, joilla muutetaan Eurooppaa.

Vuoden 2024 aikataulu 

 • 18. tammikuuta 2024: kilpailu alkaa
 • 12. helmikuuta 2024: hakuaika päättyy
 • 20. maaliskuu 2024: kansalliset voittajat ilmoitetaan
 • 7. toukokuu 2024: palkintoseremonia Aachenissa

Säännöt

Ennen kuin haet, varmista, että olet lukenut Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon sääntöjen koko tekstin. Arvioinnissa ei oteta huomioon hankkeita, jotka eivät täytä säännöissä esitettyjä vaatimuksia.

Hankkeiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1. Hanke on saavuttanut tuloksia seuraavilla aloilla:

 • se edistää yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä Euroopassa ja kansainvälisesti demokraattisten arvojen pohjalta (näitä arvoja ovat esimerkiksi ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen);
 • se edistää yhteisen eurooppalaisen identiteetin kehitystä ja Euroopan integraatiota;
 • se kannustaa muita Euroopassa asuvia nuoria osallistumaan demokratiaamme;
 • se tarjoaa käytännön esimerkkejä siitä, kuinka eurooppalaiset voivat elää yhdessä yhteisönä.

2. Hanketta on esittänyt määräaikaan mennessä 16–30-vuotias nuori, joka asuu jossakin EU:n 27 jäsenvaltiosta.

Hae inspiraatiota lukemalla aikaisemmista voittajista ja heidän hankkeistaan.

Myöntämisperusteet

Hankkeet arvioidaan seuraavin perustein:

 • palkinnon tavoitteiden toteutuminen hankkeessa;
 • hankkeen luovuus ja omaperäisyys, mukaan lukien innovatiiviset aloitteet;
 • etusijalle asetetaan hankkeet, joissa on kansainvälinen ulottuvuus (eli joihin osallistuu nuoria useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta).

Valintamenettely

Valinta tapahtuu kahdessa vaiheessa. Aluksi kansallinen tuomaristo jokaisessa jäsenvaltiossa valitsee parhaan kansallisen hankkeen. Sen jälkeen eurooppalainen tuomaristo valitsee 27 kansallisen voittajan joukosta kolme eurooppalaista voittajaa.

Jokaisen jäsenvaltion kansallinen tuomaristo koostuu kahdesta Euroopan parlamentin jäsenestä ja yhdestä nuorisoalan edustajasta, ja se valitaan vuosittain. Lisätietoja oman maasi kansallisesta valintamenettelystä saat oman maasi Euroopan parlamentin yhteystoimistosta.

Eurooppalainen tuomaristo, joka valitsee kolme eurooppalaista voittajaa, on kokoonpanoltaan seuraava:

 • Euroopan parlamentin puhemies;
 • kaksi Euroopan parlamentin jäsentä;
 • kolme Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiön edustajaa;
 • kaksi nuorisoalan edustajaa (myös aikaisempia voittajia).

Eurooppalaisen tuomariston päätös on lopullinen.

Palkinto

 1. Kolme eurooppalaista voittajahanketta palkitaan seuraavasti: paras hanke saa 7 500 euroa, toiseksi paras hanke 5 000 euroa ja kolmanneksi paras hanke 2 500 euroa.
 2. Valituiksi tulleiden kansallisten hankkeiden edustajat kutsutaan Aacheniin Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon palkintoseremoniaan.
 3. Kolme eurooppalaista voittajaa kutsutaan vierailulle Euroopan parlamenttiin (Brysseliin tai Strasbourgiin).
 4. Yhdelle kunkin kolmen eurooppalaisen voittajahankkeen edustajalle tarjotaan mahdollisuus tehdä Schuman-harjoittelu Euroopan parlamentissa. Harjoitteluun nimetyn edustajan on kuuluttava voittajahankkeen ydintyöryhmään ja täytettävä kaikki harjoittelun hakuvaatimukset. Harjoittelun voi aloittaa joko 1. lokakuuta tai 1. maaliskuuta 12 kuukauden kuluessa palkinnon voittamisen jälkeen. Harjoittelumahdollisuudesta annetaan tarkempia tietoja suoraan kansallisten voittajahankkeiden edustajille ennen palkintoseremoniaa.

Voit lähettää meille kysymyksiä osoitteeseen youth@europarl.europa.eu.  (Tietosuojakäytäntö)

 

Hae Kaarle Suuri -nuorisopalkintoa